12-13 жовтня 2021 р. — Відбулася науково-практична конференція молодих вчених «Сучасна онкологія: від фундаментальних досліджень до нових терапевтичних підходів»

На базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України 12-13 жовтня за ініціативи та підтримки Ради молодих вчених Інституту відбулася науково-практична конференція молодих вчених «Сучасна онкологія: від фундаментальних досліджень до нових терапевтичних підходів» присвячена 30-й річниці Незалежності України. Ще одна пам’ятна дата до якої була приурочена дана конференція – це 95 років з дня народження Калерії Павлівни Ганіної (1926-2001), вченої в галузі генетики раку людини, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії ім. О.О. Богомольця НАН України.

Науково-практична конференція мала на меті об’єднати молодих дослідників раку, що займаються як фундаментальною наукою, так і клініцистів для обміну думками, ідеями та навчанням у провідних фахівців-онкологів України.

Відкриття конференції розпочалась з вітального слова директора ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проф., д.б.н. Бучинської Любов Георгіївни, яка в своїй доповіді висвітлила ключові етапи формування сучасної онкологічної науки Незалежної України та життєвий шлях Калерії Павлівни Ганіної. Створення української школи «генетики раку» не могло б відбутись без наукових відкриттів Калерії Ганіної. Вона однією з перших в Україні почала використовувати методологічні підходи генетики для вирішення актуальних проблем діагностики, прогнозу і терапії злоякісних новоутворень. Завдяки цьому у 1970-х роках сформувався новий науковий напрям — цитогенетична діагностика передпухлинних та пухлинних процесів.

З доповіддю «Нові горизонти у вирішенні проблем онкології» виступив д.м.н., проф., академік НАН України Василь Федорович Чехун, який окреслив нові перспективні напрямки досліджень в сфері онкології, персоналізованої медицини та розумінні взаємовідносин пухлина-організм.

Протягом двох днів роботи наукової конференції були представлені пленарні доповіді від фахівців-онкологів, що розкривали ключові особливості патофізіологічного стану пухлини від сигнальних шляхів, генетичної нестабільності і до особливостей біології неопластичних клітин, способів терапії та методичних підходів дослідження раку. Так, д.ф.-м.н., проф. Галина Іванівна Соляник представила доповідь «Клітина і рак: від теорії до терапії», де було детально розглянуто історичний аспект формування розуміння особливостей злоякісно трансформованих клітин, чим стратегія розвитку пухлинної клітини відрізняється від нормальних клітин та розвитку організму вцілому, яка тактика лікування хворих на онкопатологію в XXI столітті.

Перше секційне засідання

Перше секційне засідання розпочалось з пленарної доповіді к.б.н. Інни Михайлівни Гордієнко «Сигнальні шляхи в розумінні біології та терапії раку», де було окреслено ключові принципи функціонування сигнальних мереж клітин, як сигнальні мережі змінюються при злоякісній трансформації клітин та як ці знання можуть бути використані для розробки цільової терапії. Особлива увага була зосереджена на причинах виникнення резистентності в онкопацієнтів до цільової терапії через складність взаємозв’язків між різними сигнальними шляхами та наявністю генетичних перебудов, що ведуть до порушення функціонування окремих складових сигнальних шляхів.

Друге секційне засідання

Друге секційне засідання об’єднувало доповіді молодих дослідників з молекулярної генетики раку. У доповіді к.б.н. Ольги Володимирівни Брєєвої «Причини та наслідки нестабільності геному при онкогенезі» було розкрито питання щодо асоціації між молекулярними змінами у геномі, механізмами підтримки генетичної стабільності у клітині та розвитком онкопатології. Детально було висвітлено відмінності у прояві нестабільності геному при спорадичних та спадкових формах раку.

Третє секційне засідання

На третьому секційному засіданні були представлені доповіді експериментального характеру з використанням різних методичних підходів та модельних систем. Розпочала роботу засідання к.б.н. Олександра Олександрівна Лихова з доповіддю «Культура клітин – невичерпний ресурс для сучасних досліджень в галузі онкології, токсикології, біотехнології та фармакології», де детально представила можливості використання культури клітин в доклінічних дослідженнях, в розумінні поведінки пухлинних клітин, пошуках нових терапевтичних підходів для лікування раку, критично висвітлено переваги та недоліки роботи в експериментальній системі in vitro.


Особливістю даної науково-практичної конференції була презентація громадської організації «Українське товариство дослідників раку». Наразі було зазначено, що метою діяльності організації є об'єднання її членів для розвитку фундаментальних та прикладних досліджень раку, координації науково-дослідної роботи спеціалістів, що працюють в галузі експериментальної і клінічної онкології, та сприяння обміну досвідом між ними. Розповідалась інформація щодо діяльності товариства та запрошувались всі бажаючі вступити в його члени.

Всього в рамках конференції результати експериментальних досліджень у вигляді усних і стендових доповідей представили 28 молодих науковців, аспірантів, студентів з різних наукових установ, таких як:

 • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
 • Національних Університет «Києво-Могилянська академія»
 • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України
 • Національний інститут раку МОЗ України
 • Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика
 • ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
 • НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ
 • ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

При підведенні підсумків конференції учасники відзначили високий сучасний рівень наукових досліджень і впроваджень у медичну практику.

Оргкомітет

 

Програма конференції, звантажити PDF

864 | 2021-12-23  1012

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • young-scientists--council-01.jpg
 • young-scientists--council-02.jpg
 • young-scientists--council-03.jpg
 • young-scientists--council-04.jpg
 • young-scientists--council-05.jpg
 • young-scientists--council-06.jpg
 • young-scientists--council-07.jpg
 • young-scientists--council-08.jpg

iepor www logo