Рада молодих вчених

iepor-young scientists council

Рада молодих вчених — творче об'єднання молодих дослідників, аспірантів та студентів віком до 35 років, створене з метою сприяння професійному і науковому росту молоді, що працює в області досліджень раку.

Згідно Статуту Ради метою функціонування Ради молодих вчених є сприяння молодим науковцям, аспірантам та студентам у підвищенні наукового i професійного рівня шляхом найбільш повного розкриття їx творчого потенціалу.


Наукові інтереси

  • Вивчення біології пухлинної клітини
  • Дослідження молекулярних механізмів онкогенезу
  • Виявлення молекулярно-генетичних та епігенетичних маркерів для вдосконалення діагностики, прогнозу та вибору тактики лікування хворих на рак
  • Розробка новітніх підходдів до таргетної терапії із застосуванням наносистем

Основні напрямки діяльності

  • Організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів
  • Обмін досвідом у застосуванні сучасних методів експериментальних досліджень
  • Налагодження співпраці між науковцями, що працюють у різних галузях
  • Просвітницька діяльність щодо профілактики онкозахворювань серед населення

Ми відкриті для всіх, хто прагне займатися наукою, хоче працювати у перспективному і актуальному напрямку досліджень раку, має безліч ідей і бажання втілити їх у життя!

48 | 2021-07-26  5465