Інформація

7 липня 2021 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

07 липня 2021 року о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Порядок денний:

    1. 1. Прилюдний захист дисертації ПАЛІЙЧУК Ольгою Володимирівною на тему «Клініко-генетичні критерії оптимізації діагностики пухлин органів жіночої репродуктивної системи у хворих з агрегацією злоякісної патології», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

      Офіційні опоненти: д.мед.н., проф. Володько Н.А., д.мед.н., проф. Смоланка І.І., д.мед.н., ст.н.с. Кліменко С.В.


      Автореферат дисертації

 Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Л.М. Шлапацька

836 | 2021-06-04  98