12 травня 2021 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

12 травня 2021 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації СОБЧЕНКОМ Сергієм Олександровичем на тему «Клініко-патологічне та молекулярно-біологічне значення лактоферину при раку молочної залози», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

   Офіційні опоненти: д.мед.н., проф. О.О.Литвиненко, д.мед.н., проф. Гордійчук П.І.

   Автореферат дисертації

   Дисертація

   Відгук д.мед.н., проф. О.О.Литвиненко  

     Відгук д.мед.н., проф. П.І.Гордійчук

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Л.М. Шлапацька

787 | 2021-05-01  1752