18 грудня 2019 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

18 грудня 2019 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01. в конференц-залі ІЕПОР

Порядок денний:

 1. Прилюдний захист дисертації БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталею Олександрівною на тему «Фактор епітеліально-мезенхімального переходу клітин у пухлинному процесі та чутливості до засобів медикаментозної терапії (експериментальне дослідження)», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

  Офіційні опоненти: чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Лісяний М.І., д.мед.н., проф. Коровін С.І., д.б.н., проф. Мінченко Ж.М.

  Автореферат дисертації
  Дисертація
  Відгук, д.мед.н., проф. Лісяний М.І.
  Відгук, д.мед.н., проф. Коровін С.І.
  Відгук, д.б.н., проф. Мінченко Ж.М.

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Л.М. Шлапацька

702 | 2019-12-27  2424