30 травня 2018 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

30 травня 2018 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ГОРДІЄНКО Інною Михайлівною на тему «Експресія та сигнальні властивості CD150 рецептора у В-лімфоцитах при хронічному лімфолейкозі», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н., проф. О.П.Матишевська, д.мед.н., проф. І.В.Абраменко

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

634 | 2019-12-27  2223