21 червня 2017 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

21 червня 2017 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ХРАНОВСЬКОЮ Наталею Миколаївною на тему «Роль дендритних клітин в активації протипухлинного імунітету (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

    Офіційні опоненти: чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. С.П.Сидоренко, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. М.І.Лісяний, д.б.н., проф. Ж.М.Мінченко.


  2. Прилюдний захист дисертації ЯЛОВЕНКО Тетяною Миколаївною на тему «Роль гепсидину при формуванні медикаментозної резистентності до доксорубіцину», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н., проф. О.П.Матишевська, д.мед.н. В.Є.Жильчук.

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

569 | 2019-12-27  2418