14 червня 2017 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

14 червня 2017 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ТОДОРОМ Ігорем Миколайовичем на тему «Роль ліпідів у розвитку та модуляції медикаментозної резистентності пухлинних клітин», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

    Офіційні опоненти: чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. Р.С.Стойка, д.мед.н. Є.А.Баглій, д.б.н. С.В.Верьовка.

  2. Прилюдний захист дисертації ВОВК Анастасією Вікторівною на тему «Супероксид- та NO-залежні процеси при пухлинному рості», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.мед.н. Є.А.Баглій, д.б.н., проф. О.П.Матишевська.

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

567 | 2019-12-27  2215