6 липня 2016 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

6 липня 2016 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ШТОНЬ Іриною Олександрівною на тему «Ефективність застосування наночастинок золота за фотодинамічної протипухлинної терапії (експериментальне дослідження)», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н., проф. Орел В.Е., д.мед.н. Баглій Є.А.

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

449 | 2019-12-27  2214