1 липня 2015 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

1 липня 2015 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ЛИХОВОЮ Олександрою Олександрівною на тему «Фенотипові характеристики пухлинних клітин in vitro та in vivo за умов їх трансдукції рекомбінантним бакуловірусом з геном інтерферону-бета», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. Лісяний М.І., к.б.н., Храновська Н.М.

  2. Прилюдний захист дисертації МУЗАЛЬОВИМ Іваном Івановичем на тему «Особливості формування та реалізації генотоксичних ефектів за поєднаної дії екзогенних оксидів азоту і іонізуючої радіації в нормі та при пухлинному рості», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.мед.н., Баглій Є.А., д.б.н., проф. Якименко І.Л.

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

390 | 2015-06-03  2110