17 червня 2015 р. о 13:30 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в конференц-залі ІЕПОР

Інформація про дату захисту докторських і кандидатських дисертацій ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

 

17 червня 2015 р. о 13:30 в конференц-залі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради
Д 26.155.01

Порядок денний:

  1. Прилюдний захист дисертації ЛУК'ЯНОВОЮ Наталією Юріївною на тему «Експериментальне обгрунтування ефективності використання феромагнітного нанокомпозиту у подоланні резистентності пухлинних клітин до цисплатину», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

    Офіційні опоненти: д.б.н., проф. Орел В.Е., д.мед.н., проф. Ковальов О.О., д.б.н., проф. Матишевська О.П.

 

Вчений секретар спец. ради, к.б.н. Шлапацька Л.М.

386 | 2019-12-27  1926