Інформація

Скринька довіри ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Шановний колего, або відвідувач сайту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України!

На цій сторінці ви можете звернутися з питаннями щодо забезпечення функціювання та покращення наукової та освітньої діяльності Інституту.

Згідно статті 53 закону України № 1700-VII від 14.10.2014 «Про запобігання корупції» (далі -- Закон) ви також можете повідомити про факти порушення вимог антикорупційного законодавства співробітниками Інституту відповідальну структуру(особу) Інституту та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (перелік надається нижче).

Надання повідомлення

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України є:

  • Учений секретар Інституту, зав. науково-організаційного відділу, к.б.н. Воєйкова І.М.

Згідно Закону таке повідомлення може бути Вами подано:

  • без зазначення авторства (анонімно)
  • із зазначенням авторства

Термін розгляду повідомлення

Анонімне звернення підлягатиме розгляду тільки якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи і містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені. Термін розгляду звернення -- не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання і м.б. продовжено до тридцяти днів, якщо у вказаний термін перевірити інформацію неможливо.

Повідомлення із зазначенням авторства підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів з дня його отримання. За результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Форма надання повідомлення

Ваше повідомлення з пропозиціями і побажаннями або про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути подано:

  • письмово, з позначкою «Про корупцію» на адресу Інституту: Київ-03022, вул. Васильківська, 45, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є .Кавецького НАН України
  • у скриньку для кореспонденції в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
  • електронною поштою на nauka@onconet.kiev.ua (посилання на зразок повідомлення про корупцію)
  • за онлайн формою (надаеться нижче)

Прімитка: згідно частини 2, 3 статті 53 Закону, особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави

748 | 2020-09-15  260