Наукові школи ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Сьогодні інститут є потужним центром наукових досліджень з найбільш актуальних проблем експериментальної патології, біотехнології та молекулярної онкології.


Всесвітньо відома концепція Р.Є.Кавецького «Взаємовідносини організму і пухлини» дала поштовх для формування в інституті наукових шкіл: «Цитологія пухлинного росту» (акад. НАН України В.Г.Пінчука), «Вивчення механізмів лейкозогенезу» (акад. НАН України З.А.Бутенко), «Генетика раку людини» (проф. К.П.Ганіної), «Біотерапія. Природні протипухлинні речовини» (член-кор. НАН України Д.Г.Затули), «Імунологія злоякісного росту» (проф. Ю.А.Уманського).

Останнім часом активно формуються і розвиваються школи «Молекулярні основи та медико-біологічні проблеми фармакорезистентності» (акад. НАН України В.Ф.Чехуна) і «Фундаментальні механізми, засоби і методи сорбційної детоксикаційної терапії» (член-кор. НАН України В.Г.Ніколаєва).

32  6