Документи відділів та лабораторій

Структура наукових підрозділів ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, затверджена наказом від 10.02.2016 року № 08-ЗАГ «Про оптимізацію структури інституту», чинна з 18.04.2016 р.(зі змінами, оновлено 7 лютого 2020 р.)


 

Прохання завантажити і оновити інформацію для розміщення на сайті:

 

 Відділ онкогематології. Зав. відділу — д.м.н., проф. Д.Ф. Глузман

Група сигнальних каскадів клітини. Зав. групи — к.б.н., с.н.с. Л.М. Шлапацька

 

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології. Зав. відділу — д.б.н., с.н.с. С.П. Залєток

Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів метастазування. Зав. лабораторії — д.ф.-м.н., проф. Г.І. Соляник

 

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії. Зав. відділу — акад. НАН України В.Ф. Чехун

Лабораторія механізмів медикаментозної резистентності. Зав. лабораторії — д.б.н, ст. досл. Н.Ю. Лук‘янова

Лабораторія генетики раку. Зав. лабораторії — д.б.н., с.н.с. Л.Г. Бучинська

Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин. Зав. лабораторії — к.б.н. Г.В. Діденко

Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення. Зав. лабораторії — д.б.н., с.н.с. І.І. Ганусевич

Лабораторія молекулярних механізмів трансформації клітин. Зав. лабораторії — д.б.н. О.В. Кашуба

 

Відділ біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання. Завідувач відділу — д.б.н., проф. Е.А. Дьоміна

Відділ засобів та методів сорбційної терапії. Завідувач відділу — чл.-кор. НАН України В.Г. Ніколаєв

Відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій. Завідувач відділу — к.б.н., с.н.с. Т.В. П‘ятчаніна

Науково-організаційний відділ.Завідувач відділу — к.б.н. І.М. Воєйкова


Персональни сторінки:

 

Чехун Василь Федорович

Бережна Нінель Михайлівна

Бучинська Любов Георгіївна

Воєйкова Ірина Михайлівна

Глузман Данило Фішелевич

Діденко Геннадій Васильович

Дьоміна Емілія Анатоліївна

Залєток Софія Петрівна

Кашуба Олена Віталіївна

Лук‘янова Наталія Юріївна

Ніколаєв Володимир Григорович

П'ятчаніна Тетяна Віталіївна

Соляник Галина Іванівна


Наукова бібліотека

718 | 2020-02-14  526