Вчена рада

Вчена рада  ЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України затверджена рішенням Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України від 20 лютого 2019 р.,  протокол № 2 § 7 п. 1.1.

Робота Вченої ради відповідає постанові Президії НАН України «Основні принципи організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України» № 180 від 14.09. 2016 р.:

4.23. Вчена рада наукової установи НАН України обговорює основні наукові напрями діяльності наукової установи і рекомендує їх до розгляду відповідним відділенням НАН України та затвердження Президією НАН України.

10  3