Діяльність та повноваження Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Діяльність та повноваження Вченої ради ІЕПОР НАН України

 1. Обговорює основні напрями наукової діяльності Інституту
 2. Обговорює розподіл коштів, що спрямовуються на пошукові дослідження
 3. Розглядає проекти планів науково-дослідних робіт, підготовки наукових кадрів, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій
 4. Розглядає звіти про найважливіші досягнення наукової і науково-організаційної діяльності Інституту за всіма його основними підрозділами і по Інституту в цілому, а також звіти про діяльність дослідно-конструкторського виробництва
 5. Рекомендує до опублікування наукові праці Інституту і планові роботи співробітників, а також позапланові роботи, які видаються з назвою Інституту на титульній сторінці
 6. Обговорює питання, пов'язані з удосконаленням структури Інституту, а також з використанням встановленого для Інституту загального обсягу видатків на науково-дослідні роботи
 7. Обговорює найважливіші наукові проблеми, наукові доповіді і дає оцінку результатам наукових робіт Інституту
 8. Обговорює питання координації і творчого співробітництва з іншими науковими установами
 9. Заслуховує звіти про наукову роботу завідувачів відділів, лабораторій, керівників тематичних груп та окремих наукових співробітників
 10. Розглядає проект річного звіту Інституту
 11. Обговорює питання ефективності міжнародного наукового співробітництва Інституту, хід виконання досліджень, що проводяться разом із зарубіжними установами, а також заслуховує звіти співробітників Інституту про зарубіжні наукові відрядження
 12. Обговорює питання, пов'язані з підготовкою і підвищенням кваліфікації наукових кадрів, розглядає і затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій наукових співробітників, докторантів та аспірантів Інституту
 13. Висуває визначні наукові праці, наукові відкриття і винаходи на здобуття державних нагород, премій, в т.ч. премій Національної академії наук України імені видатних учених, а також кандидатури у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України, інших академій
 14. Виходить з поданням до Вищої атестаційної комісії України про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника і до Міністерства освіти та науки України – про присвоєння звання професора. Висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени кореспонденти НАН України
 15. Обирає за конкурсом завідувачів науковими відділами та наукових співробітників згідно з порядком, встановленим у НАН України. Висуває та обговорює кандидатури на посаду директора інституту
 16. Обговорює Правила внутрішнього трудового розпорядку в Інституті
 17. Затверджує результати атестації наукових працівників
46 | 2021-04-07  2056