Склад Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ВИПИСКА

з протоколу № 2 § 7 п. 1.1. засідання Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України від 20 лютого 2019 р.

  • § 7. Кадрові та організаційні питання. 1.1. Щодо погодження складу вчених рад інститутів Відділення БФМБ НАН України.

1.1.1. Про затвердження персонального складу вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

БЮРО ВІДДІЛЕННЯ ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Внести зміни до складу Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та затвердити її у складі:

№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові

Звання

Посада

1.

Чехун Василь Федорович

д.м.н., проф., академік НАН України

Директор

2.

Бучинська Любов Георгіївна

д.б.н., с.н.с.

Заступник директора з наукової роботи

3.

Матвєєв Сергій Вікторович

 

Заступник директора з науково-технічної роботи

4.

Воєйкова Ірина Михайлівна

к.б.н.

Учений секретар

5.

Бережна Ніпель Михайлівна

д.м.н., проф.

Провідний науковий співробітник

6.

Бездєнєжних Наталія Олександрівна

к.б.н., ст. досл.

Старший науковий співробітник

7.

Ганусевич Ірина Іванівна

к.б.н., с.н.с.

Завідувач лабораторії

8.

Глузман Данило Фішелєвич

д.б.н., проф.

Завідувач відділу

9.

Діденко Геннадій Васильович

к.б.н.

Завідувач лабораторії

10.

Думанський Юрій Васильович

д.б.н., проф. чл.-кор. НАМИ України

Провідний науковий співробітник

11.

Дьоміна Емілія Анатоліївна

д.б.н., с.н.с.

Завідувач відділу

12.

Залєток Софія Петрівна

д.б.н., с.н.с.

Завідувач відділу

13.

Коноваленко Володимир Федорович

д.б.н., проф.

Провідний науковий співробітник

14.

Лукьянова Наталія Юріївна

д.б.н., ст. досл.

Завідувач лабораторії

15.

Михайленко Віктор Михайлович

к.б.н., с.н.с.

Старший науковий співробітник

16.

Налєскіна Леся Анатоліївна

д.б.н., проф.

Провідний науковий співробітник

17.

Ніколаєв Володимир Григорович

д.б.н., проф. чл.-кор. НАН України

Завідувач відділу

18.

П'ятчаніна Тетяна Віталіївна

к.б.н., с.н.с.

Завідувач відділу

19.

Сарнацька Вероніка Вячеславівна

д.б.н., с.н.с.

Провідний науковий співробітник

20.

Соляних Галина Іванівна

д.ф.-м.н., проф.

Завідувач лабораторії

21.

Тодор Ігор Миколайович

д.б.н., с.н.с.

Провідний науковий співробітник

22.

Шлапацька Лариса Миколаївна

к.б.н., с.н.с.

Старший науковий співробітник

23.

Шляховенко Володимир Олексійович

д.б.н., проф.

Провідний науковий співробітник

24.

Брєєва Ольга Володимирівна

 

Голова Ради молодих учених

25.

Прокопенко Ігор Вікторович

к.б.н.

Голова профспілкового комітету

29 | 2021-04-07  12892