Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С., 2014. Cell phone and your health :: Мобільний телефон і твоє здоров'я: буклет

cellЯкименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. Мобільний телефон і твоє здоров'я: буклет [укр., англ.] — К.: ДІА, 2014. — 23 с.

УДК 621.395.721.Б: 613.8-053.6
ББК 32.87-5: 51.2

Cell Phone and Your Health / I. Yakymenko, E. Sidorik, O. Tsybulin. K.: Dia, 2014. — 23 p.

This booklet was prepared in term of Social project «Science for Society» run by Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine and supported by the National Academy of Sciences of Ukraine. The booklet is intended for a wide audience especially pupils, students, parents and teachers.

Мобільний телефон і твоє здоров'я / Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С. К.: Діа, 2014. — 23 с.

Буклет підготовлено в рамках проекту «Наука-суспільству» Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ.Кавецького НАН України. У буклеті у доступній формі висвітлено основні ризики для здоров'я молоді від надмірного користування мобільними телефонами. Надаються практичні поради щодо зменшення надлишкового мікрохвильового опромінення користувачів мобільних телефонів.

Призначено для широкого кола читачів, у першу чергу, для школярів, студентів, батьків та педагогів.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна.

Тел.: +38 (044) 259-01-83, факс: +38 (044) 258-16-56, E-mail: iepor@onconet.kiev.ua

Відповідальний редактор: директор Інституту експериментальної патології, онкологи і радіобіології ім. РЄ. Кавецького НАН України, академік НАН України В.Ф. Чехун.
Усі права захищені. Повне або часткове відтворення чи включення у будь-яку інформаційну систему, переведення в інший вид будь-якими засобами матеріалів, вміщених у цьому виданні, допускається лише за письмовим дозволом видавців.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, протокол № 14 від 4.12.2013 р.

© Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ. Кавецького НАН України


FOREWORD

Worldwide spread of mobile communication technology has led to a dramatic increase in the number of cell phone subscribers. Since a cell phone is a source of electromagnetic radiation, potential risks for human health from cell phone using should be carefully assessed.

Epidemiological evidences of harmful effects of long-term and intensive use of cell phones have appeared lately. The effects include an increased risk in some kinds of tumors. It was a background for decision of the World Health Organization to classify radiofrequency radiation as a possible carcinogen for humans. Kavetsky Institute of Experimental Pathology Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine has been intensively studying the problem of risks of radiofrequency radiation for human health.

This booklet deals with the most urgent issues concerning the excessive use of cell phones by children and youth. Practical recommendations for proper cell phone use are provided.

Vasyl Chekhun, Academician of NAS of Ukraine, Director of Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine


ПЕРЕДМОВА

Розвиток технології мобільного зв'язку призвів до небувалого зростання кількості користувачів мобільних телефонів на планеті. Проте мобільний телефон є джерелом електромагнітного випромінювання, і питання потенційних ризиків для здоров'я при його використанні є обов'язковим для ретельного наукового аналізу.

Упродовж останніх років з'явилися епідеміологічні докази того, що надмірне користування мобільним телефоном може спричиняти негаразди зі здоров'ям, геть до розвитку злоякісних пухлин. Це стало підставою для рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я визнати радіовипромінювання можливим канцерогеном для людини. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ. Кавецького НАН України упродовж останніх років щільно займається проблемою ризиків радіовипромінювання для здоров'я людини.

У даному буклеті у доступній формі викладено найбільш гострі питання, пов'язані з ризиками надмірного користування мобільними телефонами дітьми та молоддю і наведено практичні рекомендації щодо зменшення таких ризиків.

В.Ф. Чехун, академік НАН України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ. Кавецького НАН України

178 | 2017-01-25  2836