АІРС «Анкета» наукового співробітника

anketa«Анкета наукового співробітника» ― автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (АІРС «Анкета»).


Призначення АІРС «Анкета»

Автоматизація збору, обробки, видачі по запитам інформації щодо показників діяльності науковців НДІ природничого профілю (авторське право на службовий твір — комп'ютерну програму)
Відображення у числовій формі (в балах) індивідуальної результативності. Обрахунок рейтингу науковців. Визначення відповідності науковця займаній ним посаді
Формування, відображення і друк підсумкових даних в окремих підрозділах та загалом в установі

Ідея створення АІРС «Анкета» базується на технології комплексного оцінювання індивідуальної результативності наукової діяльності, розробленій співробітниками відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності


Переваги АІРС «Анкета наукового співробітника»

  1. Універсальність: не потребує високовартісного обладнання (може бути розташована на одному ПК для особистого використання, або в мережі Інтернет , як для користувачів окремої установи, так і для всіх зацікавлених користувачів Інтернет)
  2. Може бути використана в наукових установах природничого профілю різного відомчого підпорядкування: НАН, МОН, НАМН, МОЗ, НААН України (в програмі закладена можливість зміни переліку критеріїв та їх вагових характеристик, в залежності від пріоритетних напрямків діяльності установи)
  3. Сприяє підвищенню рівня науково-організаційної діяльності наукових співробітників, тому що виступає в якості бази персональних даних діяльності окремого науковця
  4. Впровадження АІРС «Анкета» буде сприяти підвищенню ефективності та науково-інноваційного рівня діяльності установи, надасть можливість контролю і моніторингу результативності наукової діяльності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень

Докладніше з АІРС «Анкета наукового співробітника» можна ознайомитись:

  • Рейтинговое еценивание индивидуальной научной деятельности в научных учереждениях в области естественных наук / Дворщенко О.С., Куликов В.М., Пятчанина Т.В. // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 111–120.

Loading...

228 | 2017-01-25  3112