Науково-освітній Інтернет-портал «Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози»

breast cancer certificateНауково-освітній Інтернет-портал «Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози» створено згідно плану науково-дослідних робіт Інституту.

Портал містить інформацію і довідкові дані стосовно раку молочної залози (РМЗ) у жінок.

Контент порталу створений на основі сучасної наукової і клінічної інформації щодо РМЗ та споріднених питань науковцями-онкологами.

Достовірність і високий рівень якості контенту забезпечені високопрофесійним науковим і літературним редагуванням.

Інформація порталу представлена інтегровано і стосується багатьох питань і аспектів, пов'язаних з одним із найнебезпечніших онкологічних захворювань.

Концептуально портал складається із двох частин — розділа «Для нефахівців»* і розділа «Для фахівців»**, які принципово відрізняються за призначенням щодо цільової аудиторії, як це видно із самої назви частин порталу.

 

breast cancer home page

Для нефахівців

Розділ «Для нефахівців» спрямований на інформування пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини, стосовно природи РМЗ, ранніх симптомів і ознак, сучасних методів діагностики і лікування, факторів ризику виникнення захворювання і його профілактики. Основні підрозділи:

 • «Загальна інформація про РМЗ»
 • «Фактори ризику та профілактика РМЗ»
 • «Симптоми та діагностика РМЗ»
 • «Клінічна класифікація та стадіювання РМЗ»
 • «Лікування хворих на РМЗ»

Довідкова частина містить матеріали та рекомендації практичного характеру:

 • «Глосарій»
 • «Перелік спеціалізованих медичних онкологічних закладів України»
 • «Алгоритм руху пацієнток при обстеженні і спостереженні»
 • «Самообстеження молочних залоз» тощо

Враховуючи невисокий рівень медичних знань цільової аудиторії цього модулю порталу інформація подається в максимально адаптованому вигляді, але без втрати її достовірності і релевантності.

Для фахівців

Розділ «Для фахівців» разом з базою даних «Онкогеном РГЗ» може стати корисним фахівцям у галузі онкології і онкомамології. Створено цю частину сайту на основі світових наукових даних щодо патогенетичних чинників раку грудної залози (РГЗ) та споріднених питань. Основні підрозділи:

 • «Гормональний патогенез РГЗ». До розділу увійшли підрозділи: «Загальні відомості щодо зв'язку між гормональним статусом і ризиком розвитку РГЗ», «Гормональний канцерогенез РГЗ», «Типи РГЗ за гормональним канцерогенезом» і «Вікові особливості гормонального статусу», що розкривають роль гормональної стимуляції проліферації клітин залози, експресії ряду протоонкогенів і пригніченням активності генів-супресорів тканини-мішені
 • «Генетичний профіль пухлин грудної залози» і «БД «Онкогеном РГЗ». «БД «Онкогеном РГЗ» містить дані про гени, асоційовані з РГЗ, і складається з підрозділів «Опис гену», «Опис білка», «Опис транскриптів» з описом відомих варіантів сплайсингу для кожного гену

 

* — НДР 2.2.5.359 «Розробка інформаційного інтернет-порталу щодо первинної профілактики, діагностики і лікування раку молочної залози». Державний реєстраційний номер роботи 0111U005853. Розділ виконувався за Постановою Бюро Відділення БФМБ НАНУ № 6 § 20 від 01.06.2011 р. (2012-2014 рр.)

** — НДР 2.2.5.367 «Аналіз сучасних постгеномних досліджень в галузі онкомамології та розробка на його підставі інформаційного ресурсу з молекулярного патогенезу раку грудної залози». Державний реєстраційний номер роботи 0112U002195 від 07.02.2012 р. Розділ виконується за рішенням постанови Бюро Відділення БФМБ НАН України, протокол № 11 § 39 від 01.11.2011 р. (2012-2016 рр.)

Посилання на Інтернет-портал «Первинна профілактика, діагностика і лікування хворих на рак молочної залози»

400 | 2017-01-18  3922