Постанова Президії АН УРСР № 82 від 25 лютого 1971 р. «Про наукові напрями, структуру і матеріально-технічне забезпечення Київського науково-дослідного інституту експериментальної і клінічної онкології АН УРСР»

Історична довідка

Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» була створена згідно Постанови Президії АН УРСР № 82 від 25 лютого 1971 р. «Про наукові напрями, структуру і матеріально-технічне забезпечення Київського науково-дослідного інституту експериментальної і клінічної онкології АН УРСР»

Першим її головою був академік АН України Р.Є. Кавецький, з 1979 по 1996 р. — академік НАН України В.Г. Пінчук. З 1996 р. Наукову раду очолює директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ академік НАН України В.Ф. Чехун, учений секретар — к.б.н. І.М. Тодор.

226 | 2017-01-24  2861