Наукові тематики та напрями досліджень

iepor-research-areasНаукова тематика Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України виконується відповідно до перспективних напрямів, затверджених постановою Бюро Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України від 28.11.2013 р., протокол № 10.


Перспективні напрями досліджень

  • Виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби
  • Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин «пухлина-організм»
  • Вивчення молекулярно-генетичних основ регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції
  • Вивчення впливу наночастинок і нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії
  • Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу та розробка ефективних засобів профілактики

Наведені напрями повністю відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України, затвердженим Законом України від 16.10.2012 року № 5460 – VI (5460-17):

1. «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».
5. «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» та Середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 рр., затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1056:

5. «Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики».
5.2. Розроблення нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини.


Приорітетні наукові напрями досліджень інституту:

 6