Кавецький Ростислав Євгенович (1899-1978) — життя та наукова діяльність

kavetsky r e 2В Інституті створена наукова «Школа онкологів-експериментаторів» академіка АН України Кавецького Р.Є.

Всесвітньо відомий патофізіолог-онколог був провідним ідеологом досліджень в експериментальній онкології в СРСР та Україні.

Ним вперше була сформована українська  «Школа онкологів-експериментаторів». Ключовим напрямом досліджень було визначення механізмів взаємодії організму та пухлини, оцінка імунних, метаболічних та гормональних особливостей, а також ролі нервової системи при цій взаємодії.

Йому належить пріоритет у вивченні неспецифічних захисно-регуляторних механізмів при канцерогенезі, участі факторів системи гемостазу у формуванні протипухлинної резистентності організму на таких етапах, як малігнізація тканин, приживлення циркулюючих пухлинних клітин, формування та ріст новоутворень.

Центральне місце займала проблема антиканцерогенезу. Він обґрунтував теоретичну можливість дії на окремі ланки канцерогенезу з метою або зупинки процесу трансформації нормальної клітини в пухлинну, або впливу на первинний пухлинний зачаток для попередження пухлинної прогресії.

56 | 2019-03-01  6864