Річний план державних закупівель на 2019 р.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2019 р.
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України код ЄДРПОУ 05416946

 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
3 4 5 6 8 9 8
Електрична енергія Код ДК 021-2015 09310000-5 2273 1 464 726,70 грн. (один мільйон чотириста шiстдесят чотири тисячi сiмсот двадцять шiсть грн. 70 коп.) переговорна Січень 2019 року Двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 грудня  2018 р.

Голова тендерного комітету С.В. Матвєєв

Секретар тендерного комітету В.М. Івченко


ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2019 р.
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, код за ЄДРПОУ 05416946

 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 4 2 3 4 5 6
Зернові культури та картопля 03210000-6 2210 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Овочі, фрукти та горіхи 03220000-9 2210 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Велика рогата та інша свійська худоба, дрібні свійські тварини (щурі та миши для лабораторних досліджень) 03320000-8 2210 20000,00 ( двадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Деревина (тирса) 03410000-7 2210 5000,00 ( п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Газове паливо 09120000-6 2274 135099,60 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Нафта і дистиляти (бензин) 09130000-9 2210 70000,00 ( сiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Мастильні засоби 09210000-4 2210 20000,00 ( дадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція (комбікорм, хліб) 15000000-8 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Одяг, взуття, сумки та аксесуари (спецодяг) 18000000-9 2210 15000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Гумові вироби 19510000-4 2210 2000,00 ( двi тисячi грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Пластмасові вироби 19520000-7 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Друкована та супутня продукція (періодика, листівки, марки) 22000000-0 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Промислові гази (азот, вуглекислота) 24110000-8 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Барвники та пігменти 24200000-6 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Основні неорганічні хімічні речовини 24310000-0 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Основні органічні хімічні речовини 24320000-3 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Агрохімічна продукція (дезінфекційні засоби) 24450000-3 2210 30000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція 24900000-3 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Фотохімікати (Живильні середовища) 24930000-2 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Спеціалізована хімічна продукція 24950000-8 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Хімічна продукція різна 24960000-1 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лічильна та обчислювальна техніка 30140000-2 2210 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Офісне устаткування та приладдя різне 30190000-7 2210 80000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Машини для обробки даних (апаратна частина) 30210000-4 2210, 3110 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Комп’ютерне обладнання 30230000-0 2210, 3110 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Ізольовані дроти та кабелі 31300000-9 2210 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї 31400000-0 2210 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Електричні лампи розжарення (Лампи розжарення, галогенні, ультрафіолетові) 31510000-4 2210 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Світильники та освітлювальна арматура 31520000-7 2210 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Електричні обладнання та апаратура 31600000-2 2210 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Медичні матеріали 33140000-3 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Мережеве обладнання 32420000-3 2210 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Комутаційні щити (серверні шафи, комутатори) 32540000-0 2210, 3110 55000,00 ( п'ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 33190000-8 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та розладів обміну речовин 33610000-9 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лікарські засоби для лікування захворювань сечостатевої системи та гормони 33640000-8 2210 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори 33650000-1 2210 190000,00( сто дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лікарські засоби різні 33690000-3 2210 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення 33790000-4 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього (автозапчастини та інструмент) 34000000-7 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лічильні прилади 38410000-2 3110 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* квітень-грудень 2019 року  
Детектори та аналізатори (Лабораторні піпетки та приладдя до них) 38430000-8 2210, 3110 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції 38950000-9 2210, 3110 199000,00 ( сто дев'яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лабораторні меблі 39180000-7 3110 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (господарчі товари) 39220000-0 2210 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Конструкційні матеріали (Будівельні матеріали) 44110000-4 2210 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Столярні вироби 44220000-8 2210 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Водопровідні та санітарно-технічні роботи 45330000-9 2210 180000,00 ( сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* жовтень - грудень 2019 року  
Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 48000000-8 2210 70000,00 ( сiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги 50100000-6 2240 50000 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 50310000-1 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів 50410000-2 2240 38000,00 ( тридцять вiсiм тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання 50420000-5 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (послуги з калібрування) 50430000-8 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування газових приладів,   послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів) 50530000-9 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель 50710000-5 2240 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (Ремонт систем опалення в рамках підготовки до опалювального сезону) 50720000-8 2240 100000,00 ( сто тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* серпень - грудень 2019 року  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (кондиціонерів) 50730000-1 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з технічного обслуговування ліфтів 50750000-7 2240 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з автомобільних перевезень 60100000-9 2240 50000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 64210000-1 2240 40000,00 ( сорок тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Розподіл газу 65210000-8 2270 2542,80 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Банківські послуги 66110000-4 2240 25000,00 ( двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Брокерські послуги та пов’язані послуги на ринках цінних паперів і товарів 66130000-7 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Страхові послуги (Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я, послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту, послуги зі врегулювання вимог щодо страхового відшкодування збитків) 66510000-8 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва (Перевірка вентиляційних систем) 71310000-4 2240 10000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Науково-технічні послуги в галузі інженерії 71350000-6 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з технічного огляду та випробовувань (замір опору заземлення) 71630000-3 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Лабораторні послуги 71900000-7 2240 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки 72000000-5 2240 150000,00 ( сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Дослідницькі послуги 73110000-6 2240 199000,00 процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги у сфері експериментальних розробок 73120000-9 2240 199000,00 процедура не застосовується* листопад - грудень 2019 року  
Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень 73210000-7 2240 10000,00 ( десять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги з проведення ринкових досліджень 79310000-0 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Інформаційно-консультатівні послуги з питань законодавства) 79410000-1 2240 15000,00 ( п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Друкарські та супутні послуги 79800000-2 2240 150000,00 ( сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Різні послуги, пов’язані з діловою сферою 79990000-0 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги у сфері освіти та навчання 80000000-4 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги лікувальних закладів та супутні послуги 85110000-3 2240 30000,00 ( тридцять тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах санітарії та охорони довкілля (вивіз ТПВ, дезінфекція приміщень) 90000000-7 2240 80000,00 ( вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  
Не відображене в інших розділах 99999999-9 2210 50000,00 ( п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) процедура не застосовується* січень - грудень 2019 року  

* вартість закупівлі не перевищує 200 000,00 гривень.

Голова тендерного комітету С.В. Матвєєв

Секретар тендерного комітету В.М. Івченко

670 | 2019-01-24  2268