Склад Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Онкологія»

Сторінка переміщена в архів.
Нижче представлена ​​інформація про роботу проблемної КОМІСІЇ МОЗ та НАМН України «Онкологія» за період 2010-2013 рр.

Голова Проблемної комісії

Чехун Василь Федорович

академік НАН України, д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Тел.: +38 (044) 259-01-83

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

chekhun-v-f

Заступник голови Проблемної комісії

Бондар Григорій Васильович

академік НАМН України, д.мед.н., проф.

Тел.: +38 (062) 222-58-09,
+38 (062) 223-97-12

Генеральний директор ККЛПУ «Донецький протипухлинний центр», завідувач кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького МОЗ України

bondar-g-v

Секретар Проблемної комісії

Шепеленко Ірина Віталіївна

к.б.н.

+38 (044) 259-01-67

Старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

schepelenko-i-v

Глузман Д. Ф.

д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Завідувач відділу імуноцитохімії та онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Жильчук В.Є.

д.мед.н.

Завідувач відділення колонопроктології Рівненського обласного онкологічного диспансеру

Ковальов О.О.

д.мед.н., проф.

Завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

Розуменко В.Д.

д.мед.н., проф.

Завідувач відділення внутрішньомозкових пухлин Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України

Сєдаков І.Є.

д.мед.н., проф.

Головний лікар ККЛПУ «Донецький протипухлинний центр», професор кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького МОЗ України

Сусак Я.М.

д.мед.н., проф.

Професор кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Фецич Т.Г.

д.мед.н., проф.

Завідувач кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України

Щепотін І.Б.

д.мед.н., проф.

Директор Національного інституту раку МОЗ України

55 | 2014-05-22  3357