Проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Онкологія»

Сторінка переміщена в архів.
Нижче представлена інформація про роботу проблемної КОМІСІЇ МОЗ та НАМН України «Онкологія» за період 2010-2013 рр.


Проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Онкологія» є постійно діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову оцінку, координацію наукових досліджень та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів із пріоритетних напрямів досліджень в галузі онкології.

Головою Проблемної комісії «Онкологія» призначено академіка НАН України В.Ф. Чехуна (склад Проблемної комісії «Онкологія»).

Основні напрямки діяльності та функції Проблемної комісії

 • Участь у розробці державних, галузевих та регіональних науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки та охорони здоров'я
 • Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень
 • Аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними напрямками, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
 • Розгляд та експертна оцінка тем докторських та кандидатських дисертаційних робіт на етапі їх планування
 • Участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку галузі

Регламент роботи Проблемної комісії «Онкологія»

 • Засідання проходять щоквартально, при цьому не рідше одного разу на рік спільно із нарадою завідувачів кафедр онкології ВМНЗ, засідання відбуваються в різних регіонах країни, що дає змогу ознайомитися зі станом наукової та науково-педагогічної діяльності на місцях.
 • Всі матеріали, що надходять на розгляд Проблемної комісії, проходять обов'язкове анонімне експертне рецензування.
 • Розгляд матеріалів планування кандидатських дисертацій проходить заочно; однак, у разі отримання експертної рецензії на матеріали планування з принциповими і суттєвими зауваженнями — здобувача разом з науковим керівником запрошують на засідання Проблемної комісії для доповіді за матеріалами планування та відповіді на зауваження рецензента і членів комісії.
 • Розгляд матеріалів планування докторських дисертацій проводиться виключно очно, докторантові надається можливість представити доповідь і відповісти в рамках відкритої дискусії на запитання рецензента і членів комісії.

Засідання Проблемної комісії «Онкологія»

 • Висвітлення роботи про кожне засідання Проблемної комісії та всі прийняті на ньому рішення здійснюється через публікацію в журналі «Онкологія» ( http://www.oncology.kiev.ua ) в рубриці «Офіційна інформація», а також на нашому сайті (перейти).

Перелік документів

 • Для ознайомлення зі списком документів, необхідних для подачі на Проблемну комісію при плануванні дисертаційної роботи за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія», перейдіть за цим посиланням
 • Всі матеріали, що подаються на розгляд Проблемної комісії «Онкологія», повинні обов'язково бути представлені на паперовому носії.
Поштова адреса:

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Проблемна комісія «Онкологія» МОЗ і НАМН України.
Україна 03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 45

E-mail: pc_oncology@onconet.kiev.ua

 

Історична довідка

Проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Онкологія» та Положення про Проблемні комісії МОЗ та АМН України були затверджени згідно зі спільним Наказом МОЗ та НАМН України № 219/12 від 11.03.2010 р. «Про Проблемні комісії МОЗ та АМН України» (повний текст наказа № 219/12 ).

22 | 2015-02-18  2339