Метаболізм пухлинної клітини

tumor cell metabolismВивчення молекулярно-генетичних особливостей регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції.


Пріоритетні напрями досліджень інституту в цій галузі

  • Досліджуються механізми інгібування росту та метастазування злоякісних пухлин деякими модифікаторами енергетичного метаболізму
  • Визначаються фундаментальні засади та підходи до підвищення активності та диференційованого застосування протипухлинних вакцин при мінімальній залишковій пухлинній хворобі
  • Розробляється та проводиться доклінічна оцінка нових засобів і методів аплікаційно-сорбційної терапії
  • Встановлюються підходи до модифікації програми епітеліально-мезенхімального переходу біологічно активними чинниками
20 | 2017-01-19  11324