Біологія пухлинної клітини

tumor cell biologyВивчення біології пухлинної клітини та її мікрооточення в розвитку молекулярних і клітинних механізмів онкогенезу з метою розробки методів діагностики, прогнозу перебігу захворювання та індивідуалізованої корекції взаємин «пухлина-організм».


Пріоритетні напрями досліджень інституту в цій галузі

  • Оцінюється вплив ростових та транскрипційних факторів і цитокінів на процес злоякісної трансформації
  • Вивчаються особливості гормонально-рецепторного статусу та елементи мікрооточення для оцінки агресивності пухлинного процесу
  • Досліджуються цитоморфологічні, ензимо- та імуноцитохімічні ознаки бластних клітин при різних цитологічних варіантах гострих лейкозів мієлоїдного і лімфоїдного походження, хронічному мієлолейкозі в стадії бластного кризу
  • Визначаються механізми впливу пухлинного мікрооточення на «приховані» мікрометастази у кістковому мозку та маркери їх контролю
  • Вивчаються молекулярні механізми виникнення природної та набутої резистентності пухлинними клітинами
18 | 2017-01-19  13524