Наносистеми і таргетна терапія

nanosystems targeted therapyВизначення молекулярних аспектів систем спрямованого транспорту з метою підвищення ефективності лікування та подолання медикаментозної резистентності.


Пріоритетні напрями досліджень інституту в цій галузі

  • Тестування наноматеріалів на нормальних та пухлинних клітинах в системах in vitro та in vivo, оцінка ризику їх негативного впливу на здоров'я людини
  • Наноматеріали в онкології: молекулярні механізми взаємодії та їх трансформація в біологічних системах
  • Визначається вплив наночастинок і наноструктурних матеріалів на біологічні системи з метою створення панелі маркерів для оцінки їх ролі у підвищенні онкологічного ризику та розробки засобів безпеки при використанні
  • З'ясовується роль металовмісних протеїнів у пухлинному рості і можливість їх використання в якості позапухлинних маркерів чутливості до протипухлинних препаратів
  • Розробляються композити фотосенсибілізаторів на основі плазмонно-резонансних наночасток як засоби фотодинамічної протипухлинної терапії
19 | 2017-01-19  11841