Навколишнє середовище і рак

environment and cancerВивчення механізмів впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища (хімічні канцерогени, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання) на молекулярні і клітинні процеси онкогенезу та розробка засобів його модифікації.

Пріоритетні напрями досліджень інституту в цій галузі

  • Досліджуються молекулярні та клітинні механізми реагування на дію фізичних і хімічних факторів зовнішнього середовища (екзогенні оксиди азоту, хімічні канцерогени і їх попередники, іонізуюче і неіонізуюче випромінювання, наночастинки)
  • Вивчається комбінована дія фізичних і хімічних факторів навколишнього середовища на системи, що забезпечують протипухлинну резистентність організму, розвиток генетичної нестабільності та підвищення онкологічного ризику
  • Досліджуються біологічні ефекти малих доз радіації, зокрема молекулярні і генетичні основи індивідуальної радіочутливості людини і розробляються засоби модифікації радіаційних ефектів
  • Вивчаються молекулярні механізми рецепції та мутагенної дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
21 | 2017-01-19  10605