Медична газета «Здоров’я України» — Глузман Д.Ф. та ін. Застосування модернізованої класифікації ВООЗ (2016) для діагностики мієлоїдних новоутворень

Переглянута класифікація ВООЗ 2016 р. демонструє тісну інтеграцію між даними, отриманими за допомогою морфологічних методів вивчення клітин крові і кісткового мозку і завдяки досягненням молекулярної генетики.
Класифікація включає такі нозологічні форми захворювань: 8 типів мієлопроліферативних новоутворень (МПН), для діагностики яких застосовуються нові молекулярно-генетичні критерії; 5 типів мієлодиспластичних/мієлопроліферативних новоутворень (МДН/МПН), у тому числі новий підтип — МДН/МПН з кільцевими сидеробластами і тромбоцитозом (МДН/МПН-КС-Т); 7 форм мієлодиспластичних синдромів (МДС) із новими найменуваннями; 25 підтипів гострих мієлоїдних лейкозів (ГМЛ); новоутворення із бластних плазмоцитоїдних дендритних клітин; гострі лейкози невизначеного походження; В- і Т-лімфобластні лейкози/лімфоми.

Loading...

482 | 2020-07-24  2358

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • iepor-tv-01.jpg
  • iepor-tv-02.jpg
  • iepor-tv-03.jpg
  • iepor-tv-04.jpg
  • iepor-tv-05.jpg
  • iepor-tv-06.jpg
  • iepor-tv-07.jpg

iepor www logo