Жовтень 2014 р., No 37-38 — Газета «Світ» :: Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії

 нститут біохімії ім.  О.В. Палладіна НАН України представив на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії». Робота складається з 10 монографій та 250 статей, опублікованих протягом 1985-2013 років. Її автори (Е.В. Луговськой, Д.В. Колибо, І.М. Колеснікова, О.С. Олійник, О.П. Костюченко, Д.Ф. Глузман, С.П. Сидоренко, Л.М. Скляренко та Л.М. Шлапацька) — науковці з Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України — узагальнили результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень, а також створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики.

Зокрема, вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримано перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено першу та єдину на сьогодні в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини.

Учені з'ясували тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину — каркасу тромбу, ідентифікували й охарактеризували нові антигени лейкоцитів людини. Вони отримали наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу та уточнення сучас
ної класифікації гемобластозів.

Авторами роботи розроблено й адаптовано до масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Крім того, запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину й антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Науковці розробили і впровадили в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів та кісткового мозку.

За оцінками багатьох фахівців, робота науковців заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Loading...

Посилання на оригінал статті

317 | 2020-07-24  1518

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • iepor-tv-01.jpg
  • iepor-tv-02.jpg
  • iepor-tv-03.jpg
  • iepor-tv-04.jpg
  • iepor-tv-05.jpg
  • iepor-tv-06.jpg
  • iepor-tv-07.jpg

iepor www logo