Лекція «Профілактика раку»

 Аспірант Павлова А.О. Лекція «Профілактика раку».

Презентація присвячена можливим причинам захворюваності на рак та можливим підходам до перешкоджання виникненню захворювання.

Через розуміння факторів і чинників, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень, ставиться мета виховання у підростаючого покоління мотиваційної компоненти до здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (2005, 2008 рр.) наведений відсотковий розподіл можливих причин, що сприяють виникненню злоякісних новоутворень та розкрито детально зміст і роль кожного такого чинника: особливостей харчування, паління, інфекційних агентів, іонізуючого і ультрафіолетового випромінювання, професійних канцерогенів, репродуктивних факторів, низької фізичної активності, зловживання алкоголем, забрудненого повітря.

Презентацію наповнено новітніми адаптованими науковими даними, що відтворюють не тільки констатацію фактів, а сприяють підвищенню рівня компетентності і обізнаності з проблеми.

Залучення великої кількості ілюстрацій, інформаційна насиченість слайдів і використання в нотатках до них значного об'єму додаткових даних і посилань на використану літературу і джерела доступу в інтернеті сприяють підвищенню рівня інформованості підростаючого покоління з проблеми профілактики раку.

Презентація складається з 20 слайдів.

Посилання на оргінал сюжету: breast-cancer IEPOR

355 | 2015-02-13  6817