Лекція «Онкологія: загальна інформація»

Лекція «Онкологія: загальна інформація». Завідувач лабораторії, к.б.н. Дворщенко О.С.

Презентація розпочинає цикл лекцій і в стислій зрозумілій формі розкриває зміст основних понять онкологічної науки, таких як «рак», «пухлина», «метастазування», «рецидив», «резистентність пухлин до медикаментозної терапії» та інших.

Подано описання типів пухлин за тканинним походженням, коротко наведено дані щодо класифікації TNM та за клінічними стадіями.

Стисло розповідається про загальноприйняті традиційні методи лікування хворих на онкологічну патологію.

Презентація складається з 22 слайдів.

Посилання на оргінал сюжету: breast-cancer IEPOR

354 | 2015-02-13  7981