Інформація

Прийом до аспірантури/докторантури

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
з 1 червня 2021 р. оголошує


ПРИЙОМ


в аспірантуру за спеціальностями

091 — БІОЛОГІЯ  та 222 — МЕДИЦИНА
(спеціалізація — ОНКОЛОГІЯ)

 • За держзамовленням:
  з відривом від виробництва

Необхідні документи

 1. Заява на ім‘я директора інституту
 2. Особистий листок з обліку кадрів
 3. Характеристика-рекомендація від керівника закладу, де навчався або працював абітурієнт
 4. Список опублікованих праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих праць, подають реферат з наукової теми за обраною спеціальністю
 5. Медична довідка про стан здоров‘я за формою №086-о
 6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома)
 7. Витяг з трудової книжки (засвідчений службою кадрів за місцем роботи)
 8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 9. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см
 10. Копія ідентифікаційного коду
 11. Згода на обробку персональних даних

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!


Строк прийому документів — до 10 вересня 2021 р.

Початок занять — з 1 листопада 2021 р.


Документи подавати за адресою:

03022, Київ-22, вул. Васильківська,45
Ученому секретарю інституту
Тел. для довідок: +38 (044) 257-90-54


Оголошення

Заява на вступ до аспірантури

Структура реферату

Згода на збір та обробку персональних даних

473 | 2021-06-02  5085