Програма вступних іспитів

Бажаючим скласти кандидатський іспит із спеціальності «Онкологія» — 14.01.07, необхідно звернутися до секретаря комісії к.б.н. І.П. Несіної (кім. 107 з 10.00 до 16.00, тел. 259-71-23)


Програма кандидатського іспиту зі спеціальності «Онкологія» — 14.01.07 відображає сучасний стан цієї галузі і включає питання про найважливіші досягнення експериментальної та клінічної онкології.

У відповідях на ці питання аспірант (пошукач) повинен продемонструвати високий рівень теоретичної і професійної підготовки, знання історії розвитку сучасної онкології, загальних її концепцій та методологічних підходів. При цьому передбачається всебічне розуміння фундаментальних аспектів онкології, а саме:

  • Теорій канцеро- та лейкозогенезу, біології пухлинного росту, ролі хімічних, фізичних та біологічних факторів у виникненні пухлин та лімфопроліферативних захворювань
  • Сутності порушень метаболізму, гормонального балансу та нейрогуморальної регуляції в організмі хворих на рак
  • Механізмів та етапів злоякісної трансформації клітин
  • Ролі онкогенів, протоонкогенів та інших генів, факторів транскрипції, сигнальної трансдукції, клітинних рецепторів, пошкоджень ДНК і РНК у розвитку раку
  • Значення ангіогенезу, адгезії, позаклітинного матриксу, мікрооточення пухлинних клітин, прихованих мікрометастазів у пухлинній прогресії; участі імунної системи у протипухлинній резистентності організму

При висвітленні прикладних аспектів фундаментальних досліджень необхідно вказувати на значення цитоморфологічних змін та молекулярно-генетичних маркерів для ранньої діагностики cолідних пухлин та лімфопроліферативних захворювань, характеризувати існуючі в клінічній онкології методи лікування хворих (хірургічний, променевий, гормональний, медикаментозний, імунотерапія) та новітні наукові розробки (стратегії модифікуючої, генної терапії, нанотехнології, векторні системи та інші).

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності «Онкологія» — 14.01.07

Loading...

34 | 2020-09-16  3643