Аспірантура і докторантура, порядок подачі заяв і документів

Вступники до аспірантури особисто подають такі документи:

 1. Заяву в паперовій формі.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
 3. Рекомендацію вищого навчального закладу/наукової установи, де працює чи навчається вступник.
 4. 2 кольорові фотокартки 3х4.
 5. Список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
 6. Засвідчені копії диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) та додатку до нього. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.
 7. Медичну довідку відповідного зразка – 086/о.
 8. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
 9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 10.  Копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
 11. Засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Вступники до докторантури додатково подають:

 1. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 2. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Порядок прийому заяв і документів

 • Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
 • Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
852 | 2021-09-18  362