Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.004 по захисту дисертації А.В.Чумак

1. Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чумак Аліни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».

2. Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.004 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.12.2021 № 1296

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/11/vid-021221-1296-df.pdf

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

03 грудня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію молодшого наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України Чумак Аліни Вікторівни «Функціональна поляризація макрофагів при використанні лектину B.subtilis ІМВ В-7724 в процесі росту пухлин різного гістогенезу (експериментальне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» зі спеціальності «Біологія».

Науковий керівник

  • академік НАН України, д. мед. н. проф. Чехун Василь Федорович, зав. відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН
    України

      Анотація дисертації

3 грудня 2021 р.


Інформація про призначення дати захисту

Захист відбудеться 22 грудня 2021 року об 11.00 годині, за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45, кімната засідань ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України (2 поверх).

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 

Відгуки опонентів

Відгук д.б.н., проф. Л.М. Сківка

Відгук д.мед.н., проф. В.Є. Чешук

 

 9 грудня 2021 р. 


 Інформація про захист дисертації

 

Відеозапис офіційного захисту (YouTube)

Аудіозапис офіційного захисту

 

22 грудня 2021 р. 

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. В.В. Бентрад

 

867 | 2021-12-22  482