Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.003 по захисту дисертації В.М.Щербіни

1. Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щербіни Валерії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».

2. Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.003 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2021 № 903

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/08/11082021-903.pdf

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

20 вересня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію аспіранта Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України Щербіни Валерії Михайлівни «Поверхневі рецептори та цитокіни як предиктивні фактори, асоційовані із чутливістю В-лімфоцитів хворих на хронічний лімфолейкоз до цитостатиків» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» зі спеціальності «Біологія» (спеціалізація «Онкологія»).

Науковий керівник

  • кандидат біол. наук, старший науковий співробітник Шлапацька Лариса Миколаївна, старший науковий співробітник відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

    Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту

Захист відбудеться 03 листопада 2021 р. об 11.00 годині, за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 45, кімната засідань ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України (2 поверх).

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 

Відгуки опонентів

Відгук д.мед.н., проф. І.В.Абраменко

Відгук д.б.н., проф. Л.В.Гарманчук


 Інформація про захист дисертації

 

Відеозапис офіційного захисту (YouTube)

Аудіозапис офіційного захисту


Наказ про видачу диплому доктора філософії

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом ІЕПОР ім Р.Є.Кавецького

 

11.02.2022 р.

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. В.В. Бентрад

856 | 2022-02-14  650