Інформація

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.003 по захисту дисертації В.М.Щербіни

1. Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щербіни Валерії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».

2. Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.003 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2021 № 903

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/08/11082021-903.pdf

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

02 вересня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію аспіранта Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України Щербіни Валерії Михайлівни «Поверхневі рецептори та цитокіни як предиктивні фактори, асоційовані із чутливістю В-лімфоцитів хворих на хронічний лімфолейкоз до цитостатиків» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» зі спеціальності «Біологія» (спеціалізація «Онкологія»).

Науковий керівник

  • кандидат біол. наук, старший науковий співробітник Шлапацька Лариса Миколаївна, старший науковий співробітник відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

    Анотація дисертації

 

17.09.2021 р.

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. В.В. Бентрад

856 | 2021-09-22  90