Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.002 по захисту дисертації А.С. Поліщук

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліщук Альони Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.002 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 280

(https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi )

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

04 березня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію молодшого наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України Поліщук Альони Станіславівни «Імуноцитохімічні характеристики деяких форм В-клітинних неходжкінських лімфом в стадії лейкемізації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» зі спеціальності «Біологія» (спеціалізація «Онкологія»).

Науковий керівник

  • д.мед.н. професор Глузман Данило Фішелевич, зав. відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України.

    Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту

Захист відбудеться 29 квітня 2021 року об 11.00 годині, за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 45, кімната засідань ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України (2 поверх).

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів

Відгук д.б.н., ст.н.с. Н.М.Храновська

Відгук д.б.н. С.В.Андреєва

Інформація про захист дисертації

 

Відеозапис офіційного захисту (YouTube)

Аудіозапис офіційного захисту

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-29062021-735

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом ІЕПОР ім Р.Є.Кавецького

2021_07_14_Наказ_ІЕПОР_21-ЗАГ.jpg

 

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. В.В. Бентрад

777 | 2021-07-21  1894