Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.002 по захисту дисертації А.С. Поліщук

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліщук Альони Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.002 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 280

(https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi )

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

04 березня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію молодшого наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України Поліщук Альони Станіславівни «Імуноцитохімічні характеристики деяких форм В-клітинних неходжкінських лімфом в стадії лейкемізації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» зі спеціальності «Біологія» (спеціалізація «Онкологія»).

Науковий керівник

  • д.мед.н. професор Глузман Данило Фішелевич, зав. відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України.

    Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту

Захист відбудеться 29 квітня 2021 року об 11.00 годині, за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 45, кімната засідань ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України (2 поверх).

  • Дисертація
  • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
  • Відгуки опонентів

 

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. І.М. Воєйкова

777 | 2021-04-09  129