Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.001 по захисту дисертації О.О. Литвиненка

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.155.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Литвиненка Олександра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» зі спеціальності 222 «Медицина».

Спеціалізована вчена рада ДФ 26. 155.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 280

(https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi )

Інформація про прийняття дисертації до розгляду

05 березня 2021 року прийнято до розгляду дисертацію лікаря хірурга-онколога Національного інституту раку МОЗ України Литвиненка Олександра Олександровича «Оптимізація факторів прогнозу і лікування хворих з рецидивами злоякісних фіброзних гістіоцитом м‘яких тканин кінцівок» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» зі спеціальності «Медицина» (спеціалізація «Онкологія»).

  • Науковий керівник: д. мед. н. професор Коровін Сергій Ігорович, заступник директора з наукової роботи Національного інституту раку МОЗ України

    Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту

Захист відбудеться 21 квітня 2021 року об 14.00 годині, за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 45, кімната засідань ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького НАН України (2 поверх).

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів

Відгук д.медн., проф. С.Д. Мясоєдова

Відгук д.мед.н. Р.І. Верещако

 Інформація про захист дисертації

 

 

Відеозапис офіційного захисту (YouTube)

Аудіозапис офіційного захисту

 

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. І.М. Воєйкова


Наказ про видачу диплому доктора філософії

Наказ МОН України про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії

Рішення вченої ради про видачу диплома доктора філософії, введене в дію наказом ІЕПОР ім Р.Є.Кавецького

 

Вчений секретар ІЕПОР, к.б.н. В.В. Бентрад

287 | 2021-10-13  1693