Інформація

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

Діяльність разових спеціалізованих вчених рад в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України по проведенню захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 — «Охорона здоров‘я» зі спеціальності 222 — «Медицина» та в галузі знань 9 — «Біологія» зі спеціальності 091 — «Біологія» регулює «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167.


Засідання вченіх рад

Інформація про дати засідання спеціалізованіх вченіх рад з присудження ступеня доктора філософії

47  4