Воєйкова Ірина Михайлівна

voieikova i-m

Посада: Учений секретар, Зав. відділу
Звання, ступень: к.б.н
Тел.: +38 (044) 257-90-54
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua
Наукові інтереси:
 • фундаментальне обґрунтування підходів по конструюванню протипухлинних вакцин на основі пухлино-асоційованих і ембріональних антигенів алогенного і ксеногенного походження та їх вплив на імунну систему
 • визначення спектру імунологічних ефектів протипухлинних вакцин, який включає активуючий вплив на клітинні і гуморальні реакції адаптивного імунітету і реакції природної протипухлинної резистентності
 • вивчення механізмів дії протипухлинних вакцин з метою обґрунтування доцільності використання цих засобів у практичній онкології
Ключові слова: протипухлинні вакцини, ад‘юванти природного походження, протипухлинний імунітет, біотерапія раку
Освіта

Освіта

 • 1988 — Київський державний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра вірусології
  1997 — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Вплив постійного опромінення в Чорнобильській зоні відчуження на імунну систему експериментальних тварин та їх нащадків» (спеціальність — «радіобіологія»)

Професійна діяльність

 • 1980–1988 — лаборант відділу вірусного канцерогенезу
 • 1988–1992 — лаборант з вищою освітою лабораторії вірусного канцерогенезу та механізмів резистентності до вірусних інфекцій
 • 1992–1997 — інженер І категорії відділу імуномодуляції
 • 1997–1999 — молодший науковий співробітник відділу імуномодуляції
 • 1999–2000 — науковий співробітник відділу імуномодуляції
 • 2000–2001 — старший науковий співробітник відділу імуномодуляції
 • 2001 – до тепер — учений секретар інституту
 • 2006 – до тепер — завідувач науково-організаційного відділу
Науково-організац. робота

 

 • Голова ради молодих учених (1999-2001)
 • Член Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України (з 2001 р.)
 • Відповідальний секретар оргкомітету ІІ з‘їзду онкологів країни СНД. за участю вчених з Європи, Азії та Америки (2000)
 • Відповідальний секретар оргкомітету науково-практичної конференції “Проблеми онкоімунології: наукові та прикладні аспекти” (2003)
 • Секретар комісії при ВБФМБ НАН України по присудженню премії ім. Р.Є. Кавецького
 • Секретар приймальної комісії із вступу в аспірантуру ІЕПОР НАН України
 • Секретар атестаційної комісії докторантів та аспірантів в ІЕПОР НАН України
 • Секретар комісії по визначенню стажу наукової роботи співробітників установи

 

Публікації
 • Savtsova Z.D., Voyejkova I.M., Zauer N.V. Zaritskaya M.Yu., Kovbasyuk S.A., Yudina O.Yu. Indyk V.I., Serkiz Ya.I. Immunologically mediated effect of long-living radionuclides from a break-down ejection of the Ch.A.P.S. on experimental tumor process. Exp. Оncol, 1996; 18(2): 132-138.
 • Potebnya G., Cheremshenko N., Lisovenko G., Voyekova I., Bazas’ V., Todor I., Chekhun V. Antitumor efficacy of vaccines prepared from chemoresistant tumor cells with the use of lectin of B. subtilis B-7025. Exp. Oncol, 2007; 29 (4): 277-280.
 • Потебня Г.П., Воєйкова І.М., , Черемшенко Н.Л., Лісовенко Г.С., Трохименко Н.В., Базась В.Н., Дідківська Л.П., Караман О.М., Савцова З.Д. Підвищення ефективності протипухлинної вакцини про біотичним препаратом Субалін. Онкология 2008; 10(2): 246-251.
 • Воєйкова І.М., Черемшенко Н.Л., Лісовенко Г.С., Трохименко Н.В., Симчич Т.В., Дідківська Л.П., Євстратьєва Л.М., Кудрявець Ю.Й., Потебня Г.П. Обґрунтування доцільності використання інтерферону в схемах протипухлинної імунотерапії в експериментах in vivo. В: Специфічна імунотерапія в онкології / За ред. Ю.Я. Гриневича. 2008; Київ: Здоров’я: 31-38.
 • Potebnya G.P., Voeykova І.М.,, Lisovenko G.S., Cheremshenko N.L., Todor I.M., Yudina O.Yu., Kovtonyuk O.V., Chekhun V.F.. Antitumor and antimetastatic activities of vaccine prepared from cisplatin-resistant Lewis lung carcinoma Exp oncol. 2009; 31(4): 226-230.
 • Voeykova І.М., Fedosova N.І., Karaman О.М., Yudina О.Yu., Didenko G.V., Lisovenko G.S. , Evstratieva L.М., Potebnya G.P., Use of xenogeneic vaccine modified with embryonal nervous tissue antigens in the treatment of B16 melanoma-bearing mice. Exp oncol, 2014; 36(1): 24-28.
 • T.V. Symchych, I.М. Voeykova, N.І. Fedosova, О.М. Karaman, О.Yu. Yudina, G.V. Didenko, G.S. Lisovenko, L.М. Evstratieva, G.P. Potebnya. The anticancer efficiency of the xenogeneic vaccine and the indication for its use. Exp.oncol, 2014; 36(2): 79-84.
 • Воєйкова І.М., Федосова Н.І., Караман О.М., Євстратьєва Л.М., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Андронаті С.А., Редер А.С., Потебня Г.П. Вплив різних доз низькомолекулярного індуктора ендогенного інтерферону на клітинну та гуморальну ланки системи імунітету у мишей лінії C57Bl/6. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2015; (7): 46-53.
 • Fedosova N.I., Voeykova I.M., Karaman O.M., Symchych T.V., Didenko G.V., Lisovenko G.S., Evstratieva L.M., Potebnya G.P.. Cytotoxic activity of immune cells following administration of xenogeneic cancer vaccine in mice with melanoma B-16. Exp Oncol, 2015; 37(2): 130-134.
 • Федосова Н.І., Караман О.М., Воєйкова І.М., Симчич Т.В., Діденко Г.В., Іванченко А.В., Андронаті С.І., Редер А.С., Потебня Г.П. Ефективність неоад’ювантного застосування аміксину в якості засобу імунотерапії меланоми В-16 у мишей лінії C57BL. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2016; (6): 46-51.
 • Караман О.М., Федосова Н.І., Воєйкова І.М., Діденко Г.В., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Пясковська О.М., Потебня Г.П., Ніколаєв В.Г., Соляник Г.І. Можливість корекції асоційованого з ростом високоангіогенної карциноми легені Льюїс паранеопластичного синдрому за допомогою протипухлинних вакцин. Онкология, 2016; 18(4): 262-268.
Патенти
 1. Потебня Г.П., Воєйкова І.М., Юдіна О.Ю., Федосова Н.І., Караман О.М., Діденко Г.В., Євстратьева Л.М., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф. Спосіб одержання протипухлинної вакцини Патент України на корисну модель № 78756; Бюл.№6, 2013.
Нагороди
 •  Лауреат стипендії Національної академії наук України (1994-1996)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2000)
 • Відзнака (цінний подарунок) ГРДА в м. Києві (2004)
 • Медаль НАН України «За професійні здобутки» (2010)
 • Почесна грамота Київського міського голови (2010)
 • Відзнака (цінний подарунок) Верховної ради України (2013)

 

173 | 2022-01-27  5288