Соляник Галина Іванівна

solyanik-g-i

Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: проф., д.м.н.
Тел.: +38 (044) 257-94-16
E-mail: gsolyanik@gmail.com
Наукові інтереси:
 • Прогресія злоякісної пухлини1
 • Механізми пухлинного ангіогенезу
 • Антиангіогенна терапія
 • Механізми формування лікарської резистентності
 • Математичне моделювання для пошуку та аналізу узагальнюючих закономірностей в механізмах виникнення, росту та прогресії злоякісних пухлин
Ключові слова: антиметаболічна протипухлина терапія, енергетичний метаболізм, паранеопластичний синдром, гуморальний і клітинний імунітет
Освіта

Освіта та звання

 • Доктор фізико-математичних наук (біофізика), Національний університет ім. В.Н. Карамзіна, Україна, 2000
 • Кандидат біологічних наук (біофізика), Фізико-технологічний інститут, Москва, Росія, 1980
 • Фізико-технологічний інститут, Москва, Росія, 1975

Професійна діяльність

 • 1975-1979 – аспірант МФТІ
 • 1980-1987 – м.н.с. НДІ по біологічним дослідженням хімічних сполук
 • 1985-1987 – c.н.с. Державного НДІ медичної та біологічної промисловості
 • 1987-1988 – н.с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 1989-1999 – с.н.с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2000-2001 – в.о. провідного н.с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2002-2013 – зав. відділу ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
Науково-організац. робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Член вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • Член редколегії журналу "Experimental Oncology"
 • Директор контролю якості Sequent Development
Гранти

"Молекулярно-генетичні механізми формування паранеопластичного синдрому, асоційовані з пухлинним ангіогенезом та можливі підходи до корекції патологічних змін" – цільова наукова програма НАН України "Вивчення геному, протеому та метаболому живих організмів та шляхів їх регуляції", 2012-2016 рр.

Публікації

Вибрані публікації

 1. Pyaskovskaya O.N., Kolesnik D.L., Kolobov A.A., Vovyanko S.I., Solyanik G.I. Analysis of growth kinetics and proliferative heterogeneity of Lewis lung carcinoma cells growing as unfed culture. Exp Oncol 2008; 30(4), 269-75.
 2. Астанин С.А., Колобов А.В., Лобанов А.И., Пименова Т.П., Полежаев А.А. Соляник Г.И. Влияние пространственной гетерогенности среды на рост и инвазию опухоли. Анализ методами математического моделирования. Сборник "Медицина в зеркале информатики", Москва, Наука, 2008, 188-223.
 3. Solyanik G.I. Multifactorial nature of tumor drug resistance. Exp Oncol 2010; 32(3): 181-5.
 4. Гарманчук Л.В., Пясковська О.М., Соляник Г.І. Вплив проангіогенних цитокінів на проліферативну активність та виживання ендотеліальних клітин. Biopolymers and cell 2010; 26(3): 187-93. 7
 5. Nosko M.M., Pivnyuk V.M., Solyanik G.I., Kulik G.I., Todor I.N., Momot V.Ya., Melnikov O.R., Ponomareva O.V., Chekhun V.F. Biodistribution analysis of cisplatin in liposomal form in animals with cisplatin-resistant and cisplatin-sensitive carcinoma. Exp Oncol 2010; 32(1): 40-3.
 6. Solyanik G.I. Multifactorial nature of tumor drug resistance. Exp Oncol 2010; 32(3): 181-5.
 7. Solyanik G.I., Sorokina L.V., Pyatchanina T. The evaluation of prooxidant and antioxidant state оf two variants of Lewis Lung Carcinoma tumors: a comparative study. Exp Oncol 2010; 32(4): 249-53.
 8. Fedorchuk O.G., Pyaskovskaya O. M., Skivka L.M., Gorbik G.V., Trompak O.O., Solyanik G.I. Paraneoplastic syndrome in mice bearing high-angiogenic variant of Lewis lung carcinoma: relations with tumor derived VEGF. Cytokine, 2011, doi:10.1016/j.cyto.2011/10/022.
 9. Fedorchuk O.G., Pyaskovskaya O.M., Skivka L.M., Gorbik G.V., Trompak O.O., Solyanik G.I. Paraneoplastic syndrome in mice bearing high-angiogenic variant of Lewis lung carcinoma: relations with tumor derived VEGF. Cytokine 2012; 57(1): 81-8.
 10. Колесник Д.Л., Пясковська О.М., Трегубова Н.А., Соляник Г.І. Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії. Цитологія і генетика 2012; 46(3): 33-9.
 11. Дасюкевич О.И., Юрченко О.В., Соляник Г.И. Аконитинсодержащий агент оказывает повреждающее действие на сосудистую систему паренхиматозных органов мышей и крыс. Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини 2012; 7(1): 121-5.
 12. Сорокіна Л.В., Бойчук І.В., Мельников О.Р., Соляник Г.І. Особливості антиоксидантної системи плазми крові мишей з високоангіогенним варіантом карциноми легені Льюїс. Доповіді національної академії наук 2012; №1: 174-9.
 13. Пясковська О.М., Момот В.Я., Колесник Д.Л., Горбик Г.В., Шаламай А.С., Соляник Г.І. Дослідження антиангіогенного потенціалу корвітину. Фармакологія та лікарська токсикологія 2013; №1: 72-7.
 14. Solyanik G., Misin V., Pyaskovskaya O.N., Banakchevich N., Ogay Yu. Correction of the cancer therapy-induced anemia by the grape polyphenol concentrate Enoant. In: Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to counter biological damage. Series: NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Pierce G.N.; Mizin V.I.; Omelchenko A. (Eds.) 2013, Approx. 340 p.
 15. Kolesnik DL, Pyaskovskaya ON, Boychuk IV, Dasyukevich OI, Melnikov OR, Tarasov AS, Solyanik GI. Effect of dichloroacetate on Lewis lung carcinoma growth and metastasis. Exp Oncol 2015; 37: 126-129.
 16. Pyaskovskaya ON, Boychuk IV, Fedorchuk AG, Kolesnik DL, Dasyukevich OI, Solyanik GI. Modification of dichloroacetate antitumor activity against Ehrlich carcinoma with the use of aconitine-containing agent. Exp Oncol 2015; 37: 192-196.
 17. Skivka LM, Fedorchuk OG., Susak YM, Susak MY, Malanchuk OM, Rudyk MP, Nowicky YW. Physical activity interferes with the immunomodulatory effect of the antineoplastic drug NSC631570. Cur Pharm Biotechnol 2015; 15: 49-59.
 18. Zabolotnyy M, Dovbeshko G, Solyanyk G, Kondratskyy Y, Estrela-Lyopis V, Kulysh M, Dmytrenko O, Poluyan N, Busko T. Main problems of anticancer drug modification. Вісн Київського нац університету ім. Тараса Шевченка 2015; 1: 42-44.
 19. Fedorchuk AG, Pyaskovskaya ON, Gorbik GV, Prokhorova IV, Kolesnik DL, Solyanik GI. Effectiveness of sodium dichloroacetate against glioma С6 depends on administration schedule and dosage. Exp Oncol 2016; 38: 80-83.
 20. Rudyk MP, Fedorchuk OG, et.al. Introduction of antineoplastic drug NSC631570 in an inpatient and outpatient setting: Comparative evaluation of biological effects. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 11: 308-317.
 21. Pyaskovskaya ON, Kolesnik DL, Fedorchuk AG, Prochorova IV, Solyanik GI. 2-deoxy-D-glucose enchances dichloroacetate antitumor action against Lewis lung carcinoma. Exp Oncol 2016; 38: 176-180.
Патенти
 • Соляник Г.І., Сластя Є.А., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л. Спосіб застосування оксирезвератролу як протипухлинного засобу. Патент України на винахід №48213, Бюл. №5, 2010
 • Пясковська О.М., Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник. .Л. Спосіб отримання модифікованого варіанта карциноми легень Льюїса. Патент України на винахід 48525, МПК G 01 N 33/15. № u 2009 08956; заявл. 28.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6
 • Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л. Спосіб застосування аконітинвмісного агента як антиангіогенного протипухлинного засобу. Патент України на винахід 48524, МПК А 61 К 35/76, А 61 Р 35/04. № u 2009 08954; заявл. 28.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6
 • Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.И., Фільченков О.О. Контент "База даних особливості функціонального онкогеному". Авторське свідоцтво № 43893, зареєстровано 25.05.2012
 • Чехун В.Ф., Бабич Ю.М., Бучинська Л.Г., Глущенко Н.М., Осинський С.П., Сидоренко С.П., Соляник Г.И., Фільченков О.О. Програма бази даних "Особливості функціонального онкогеному". Авторське свідоцтво № 43894, зареєстровано 25.05.2012
207 | 2022-01-27  6213