П'ятчаніна Тетяна Віталіївна

pyatchanina t v

Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: с.н.с., к.б.н
Тел.: +38 (044) 259-01-67
E-mail: tanya_pyatchanina@ukr.net; T_Pyatchanina@nas.gov.ua
Наукові інтереси:
 • Створення та захист об’єктів права інтелектуальної власності в установах онкологічного профілю
 • Патентно-ліцензійна стратегія онкологічної установи
 • Шляхи комерціалізації та трансферу технологій в медико-біологічній галузі
 • Рейтингове оцінювання результативності діяльності науковців в установах медико-біологічного профілю
 • Методи та алгоритми автоматизації цитоморфологічного аналізу пухлин і тканин для діагностики та прогнозу
Ключові слова: патентно-ліцензійна діяльність, науково-просвітницька діяльність, оцінювання результативності індивідуальної наукової діяльності, створення науково-освітнього інформаційно-довідкового ресурсу інтернет щодо профілактики раку молочної залози, мобільний додаток для хворих на рак молочної залози, автоматизований аналіз цитоморфологічних особливостей пухлин, комерціалізація та трансфер технологій інноваційних розробок в галузі онкології
Освіта

Освіта та звання

 • Старший науковий співробітник (онкологія), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, Київ, 2006
 • Кандидат біологічних наук (онкологія), ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, Київ, 1992
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ

 Пріоритетні напрямки

 • Оптимізація науково-інноваційної діяльності науковців ІЕПОР ім Р.Є.Кавецького НАН України шляхом розробки і запровадження автоматизованої інформаційно-розрахункової критеріальної системи рейтингового оцінювання індивідуальної результативності
 • Дослідження сучасної наукової інформації щодо первинної профілактики раку молочної залози, діагностики і лікування хворих та розробка комплексної інформаційної системи шляхом створення інформаційно-довідкового науково-освітнього інтернет-порталу «Майбутнє без раку»
 • Аналіз сучасних постгеномних досліджень в галузі онкомамології та розробка інформаційного ресурсу з молекулярного патогенезу раку грудної залози
 • Розробка m-Health додатку "Персональний медичний органайзер хворої на РГЗ» для мобільних пристроїв з операційною системою Android, призначеного для індивідуального управління хворими власними медичними даними
 • Розробка стратегій трансферу технологій в онкологічній практиці з урахуванням специфіки України
 • Дослідження можливостей застосування автоматизованого аналізу морфологічних особливостей тканин для покращення диференційної діагностики та прогнозу гормонозалежних пухлин
Науково-організац. робота

Професійна діяльність

 • 1981-1983 — стажер-дослідник Інститут проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР
 • 1983-1991 — інженер ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 1992-2001  — н. с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2003-2009 — с.н.с. ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
 • 2009-2020 — зав. відділу ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ

Науково-методична діяльність

 • Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання ОПІВ
 • Здійснення разом з іншими структурними підрозділами інформаційних, патентних, патентно-кон’юнктурних досліджень при проведенні НДР
 • Забезпечення разом з іншими структурними підрозділами підготовки та участі установи у національних та міжнародних стартапах, інноваційних форумах, біржах бізнес-проектів
 • Підготовка та розміщення технологічних профілів науково-технічних розробок установи на національних та міжнародних сайтах з пошуку потенційних партнерів для комерціалізації та трансферу технологій
 • Проведення координації пошукової роботи для грантової підтримки науково-дослідної діяльності установи

Науково-організаційна діяльність

 • Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної роботи у сфері інтелектуальної власності у ІЕПОР. Безпосередня участь у виконанні цих робіт
 • Забезпечення організації та прийому міжнародних іноземних делегацій та іноземних гостей разом з керівництвом установи та іншими структурними підрозділами, участь у забезпеченні міжнародної діяльності установи
 • Забезпечення організації та проведення наукових форумів, а також забезпечення участі ІЕПОР в міжнародних та національних ярмарково-виставкових заходах, Фестивалях науки та заходах, присвячених Дню боротьби проти раку, разом з іншими структурними підрозділами установи
 • Безпосередня участь в розробці методичних, рекламних матеріалів, банерів, планшетів та буклетів, забезпечення в рамках компетенції відділу висвітлення діяльності установи в ЗМІ
Гранти
 • «Аналіз сучасних постгеномних досліджень в галузі онкомамології та розробка на його підставі інформаційного ресурсу з молекулярного патогенезу раку грудної залози» — цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Вивчення геному, протеому та метаболому живих організмів та шляхів їх регуляції», 2012-2016
 • «Підбір та розробка підходів біоінформатики та аналіз молекулярно-біологічних особливостей гормонозалежних пухлин» - цільова програма наукових досліджень Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України «Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів», 2017-2021
Публікації
 1. П'ятчаніна Т.В., Розумій Д.О., Мельников О.Р., Момот В.Я., Чорний В.О., Сидорик Є. П. Функціональна активність металоферментів з антиоксидантною дією в крові хворих на рак шлунку та в умовах застосування протипухлинної аутовакцини. Лікарська справа (Врачебное дело), 2007, 7, 49-59
 2. Solyanik G.I., Sorokina L.V., Pyatchanina T. V. The evaluation of prooxidant and antioxidant state оf two variants of Lewis Lung Carcinoma tumors: a comparative study. Exp Oncol 2010, 32(4), 249-253
 3. О.С. Дворщенко, В.М. Куліков, Т.В. П’ятчаніна. Рейтингове оцінювання індивідуальної наукової діяльності в наукових установах в галузі природничих наук. Системні дослідження та інформаційні технології, 2013, № 4, с.111-120
 4. Пятчанина Т.В., Огородник А.Н. Риск возникновения рака молочной железы в условиях загрязнения окружающей среды. Междун. науч.-практ. журнал «Евразийский онкологический журнал». 2015, №2 (05), 76-85/
 5. Mazur M.G., Pyatchanina T.V. The use of proteomic technologies in breast cancer research. Exp Oncol 2016, 38 (3), 146–157
 6. Дворщенко О, Куліков В., П’ятчаніна Т. Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників. Information Technology and Security. January-June 2017, Vol. 5, Iss. 1 (8), 12-20
 7. Т. В. Пятчанина, А. Н. Огородник. Модели риска развития рака молочной железы. Вес. Нац. aкад. навук Беларусі. Сер. мед. навук., 2018, 15, № 4, 503–510
 8. Klyuchko O.M., Pyatchanina T.V., Mazur M.G. Methods of mathematics and bioinformatics in contemporary oncology. Тhe Eighth World Congress «Aviation in the XXI-st century» – «Safety in Aviation and Space Technologies», Kyiv, Ukraine, October 10-12, 2018.
 9. Pyatchanina T.V., Ogorodnik A.M., Vasilyev O.V., Mazur M.G. Analysis of Patent Activity in R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of the NAS of Ukraine. Science and innovation 2019, 15(3), 53-62
 10. Pyatchanina T.V., Klyuchko O.M., Mazur M.G. Using of contemporary methods of medical microimages automatic processing in practical oncology. «Физико-химическая биология как основа современной медицины». Тезисы докладов Республиканской конференции с международным участием, посвящ. 110-летию В.А.Бандарина (Минск, 24 мая 2019), ч.2, 81-82
 11. Melnik-Melnikov P., Pyatchanyna T., Ogorodnyk A., Mazur M. Analysis of foreign tech transfer offices experience for the effective tech transfer system formation in the Ukrainian scientific institutions. Science, Technologies, Innovations. 2019, №3 (11), 62-69
Патенти
 1. Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В., Куліков В.М. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42037, від 02.02.2012
 2. Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В. Комп'ютерна програма «Програма адміністрування баз даних інформаційно-розрахункової системи рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (Rating DB)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42036, від 02.02.2012
 3. Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., П'ятчаніна Т.В. та ін. Збірник творів лекції-презентації «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров'я молоді України». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №46537, від 27.11.2012
 4. Чехун В.Ф., Куліков В.М., Дворщенко О.С., П’ятчаніна Т.В. Набір графічних інтерфейсів програмного комплексу рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника. Патент на промисловий зразок № № 27367, від 10.07.2014
 5. Чехун В.Ф., П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Нарольський М.Б., Шепеленко І.В., Павлова Г.О. Набір графічних інтерфейсів довідково-інформаційного науково-освітнього інтернет-порталу «Майбутнє без раку». Патент на промисловий зразок № 31381, від 26.12.2014
 6. Чехун В.Ф., П’ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Куліков В.М., Кравчук В.В. «Набір сторінок графічного інтерфейсу персонального медичного органайзера хворої на рак молочної залози». Патент на промисловий зразок № 33008, від 26.09.2016
Інновації

«Анкета наукового співробітника» – автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю (АІРС «Анкета»)

Призначення

 • Автоматизація збору, обробки, видачі по запитах інформації щодо показників діяльності науковців НДІ природничого профілю
 • Вираз у числовій формі (у балах) індивідуальної результативності наукової діяльності. Обрахунок рейтингу науковців. Визначення відповідності науковців займаній ним посаді.
 • Формування і відображення підсумкових даних по наукових підрозділах і загалом в установі

Українськомовний довідково-інформаційний mHealth-додаток для мобільних пристроїв на платформі операційної системи Android «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози» Розробка орієнтована на користувачів (пацієнтів), що не є фахівцями у галузі медицини

Призначення

 • Управління персональними медичними даними хворих на рак молочної залози (РМЗ). mHealth-додаток орієнтований на систематизацію і зберігання інформації, що надходить хворій на РМЗ під час обстеження, лікування і реабілітації. Додаток використовується для ведення нотаток та отримання довідкової інформації; зберігання даних, що стосується хвороби пацієнта; відображення системних медіа функцій
 • mHealth-додаток має дружній, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і може використовуватись на мобільних пристроях, які функціонують на ОС Android
210 | 2022-01-27  4951