Лук‘янова Наталія Юріївна

lukianova n yu

Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: ст.досл., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тел.: +38 (044) 257-96-44
E-mail: nataluk10@gmail.com
Наукові інтереси:
  • Вивчення фундаментальних аспектів та механізмів формування медикаментозної резистентності в системах in vitro та in vivo
  • Дослідження цитоморфологічних особливостей та молекулярного профілю злоякісних пухлин
  • Пошук молекулярних маркерів, асоційованих з медикаментозною резистентністю та прогнозом перебігу найбільш розповсюджених злоякісних новоутворень
Ключові слова: механізми медикаментозної резистентності, молекулярні маркери, цитоморфологія
Освіта

1996 р. — закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1996-1999рр. —аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю «онкологія» Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2007 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «онкологія» «Молекулярно—біологічні особливості злоякісних пухлин яєчника з фенотипом лікарської резистентності»

2015 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «онкологія» «Експериментальне обґрунтування ефективності використання феромагнітного нанокомпозиту у подоланні резистентності пухлинних клітин до цисплатину»

Професійна діяльність

1999-2001 р. — інженер відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2001-2004 р. — провідний інженер відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2004-2006 р. — молодший науковий співробітник лабораторії онкогенетики Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2006-2009 р. — науковий співробітник відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2009-2014 р. — старший науковий співробітник відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2015 р. — завідувач лабораторії цитоморфології та молекулярно—біологічних маркерів пухлинного росту відділу проблем резистентності та трансляційної онкології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

2016р. — завідувач лабораторії механізмів медикаментозної резистентності відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Нагороди
  • 2013 р. — з нагоди 95-річчя НАН України нагороджена Відзнакою НАНУ «За професійні здобутки»
  • 2015 р. — лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
470 | 2022-01-27  5651