Інформація

Ганусевич Ірина Іванівна

ganusevich i i

Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Тел.: +38 (096) 513 -71-35
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Наукові інтереси:
 • особливості мікрооточення пухлини і жирової тканини та їх впливу на метастатичний потенціал та перебіг пухлинної прогресії у хворих з надмірною вагою
 • роль желатиназ у формуванні дисфункціонального стану жирової тканини
 • редокс-стан жирової та пухлинної тканини у хворих на рак при метаболічному синдромі
 • гіпоксія-асоційовані та редокс-залежні механізми активації матриксних металопротеїназ-2 та -9 (желатиназ) та можливості їх використання в розробці нових підходів в таргетній терапії раку
 • роль пухлинного мікрооточення у розвитку та перебігу мінімальної залишкової хвороби
Ключові слова: метастатичне мікрооточення, матриксні металопротеїнази, дисеміновані пухлинні клітини, ожиріння, дисфункціональна жирова тканина, перебіг пухлинної прогресії, метаболічний синдром, мінімальна залишкова хвороба
Освіта
 • закінчила біологічний факультет Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1986 р. за спеціальністю “мікробіологія“. З 1986 р. працює в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (спочатку – на посаді стажера-дослідника, з 1989 р. – молодшого наукового співробітника, з 1995 – наукового співробітника, а з 2004 р. –старшого наукового співробітника).
 • у 1995 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Модифікація мікрооточення пухлинних клітин та ефективність термохіміотерапії “.
 • починаючи з 2001р., наукові інтереси охоплюють питання, пов’язані з вивченням ролі матриксних металопротеїназ у пухлинній прогресії, механізмів їхньої активації, можливостей використання в якості маркерів метастазування та мішеней для протипухлинної терапії.
 • Рішенням ВАК України від 12 листопада 2008 р.(протокол №28-09/8) на підставі рішення вченої ради Інституту Ганусевич І.І. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “онкологія”.
 • У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Желатинази як редокс-залежні маркери метастазування та молекули-мішені протипухлинної терапії”.
Науково-організац. робота

Приймала активну участь в організації та проведенні науково-практичної конференції:

 • “Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах” (Київ, 2015)
 •  міжнародних наукових конференцій «Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer» (Київ, 2016)
 • "Normal and cancer stem cells: discovery, diagnosis and therapy" (Київ, 2017)
 • "Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem” (Київ. 2019)

Рецензування наукових публікацій в журналах:

 • “Експериментальна онкологія”
 • “Онкологія”

Приймала активну участь в засіданнях експертної ради; неодноразово здійснювала керівництво дипломними та курсовими студентськими роботами, приділяє значну увагу праці з науковою молоддю.

Публікації

Загальна кількість друкованих праць – 168

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Матриксні металопротеїнази як фактори стромального мікрооточення пухлини: роль у перебігу мінімальної залишкової хвороби при раку шлунка. Л.А.Мамонтова, Л.Д.Гуменюк, С.П.Меренцев, С.П. Осинський. Онкология 2015;17(3): 169-76.
 2. CXCR4 expression in gastric cancer and bone marrow: association with hypoxia-regulated indices, disseminated tumor cells and patients survival. D. Osinsky, A .Kovelskaya, L. Bubnovskaya, L.Gumenyuk, S. Merentsev, S. Osinsky, L. Mamontova. J. Cancer Res 2015; 2015 ( ID 980214): 1–8.
 3. Superoxide- and NO-dependent mechanisms of antitumor and antimetastatic effect of L-arginine hydrochloride and coenzyme Q10. A. Burlaka, V. Golotiuk, A. Vovk, S. Lukin. Exp. Oncol 2016;. 38 (1): 31 – 35.
 4. Stomach cancer: interconnection between the redox state, activity of MMP-2, MMP-9 and stage of tumor growth. A. Burlaka, M. Gafurov, S. Lukin, E. Sidorik. Cancer Microenvironment 2016; 9: 27-32.
 5. Супероксид- та NO- залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак. Бурлака А.П., Вовк А.В. Бурлака А.А., Лукін С.М., Вірко С.В. Онкология 2017; Т.19, №1 (71): 64 – 70.
 6. Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка. Бурлака А.П., Вовк А.В., Гуменюк Л.Д., Гончаренко В.В. Онкология 2017; Т.19, №2 (72): 118 – 124.
 7. Redox Status of a Metastatic Microenvironment in the Liver of patients with Colorectal Cancer from EPR P. Burlaka,A. V. Vovk,A.A. Burlaka,M. R. Gafurov,K. B. Iskhakova,S.V. Virko S. N. Lukin. Applied Magnetic Resonance, november 2018; pp 1-12; doi.org/10.1007/s00723-018-1093-z
 8. Адипонектин як фактор мікрооточення раку шлунка; зв'язок з перебігом захворювання у пацієнтів з надмірною масою тіла. Бурлака А.П., Гуменюк Л.Д.,Вовк А.В.,Скороход А.Р. Онкология 2018; №2(76): 107-113.
 9. Redox state of adipose tissue for patients with the body mass index and distance from the tumor A. Burlaka,A. Vovk, A. Burlaka, M. Gafurov, S. Lukin. Obesity Research@Clinical Practice, October 2019, p.5.
 10. Disseminated tumor cells in bone marrow in gastric cancer patients with obesity. Bubnovskaya, S. Merentsev, D.Osinsky.Cancer Studies and Therapeutics, 2019; 4(5): 1-3.
Патенти
 1. Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка». Патент №118024, заявка № u201609685 подана 20.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017.
 2. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Лукін С.М. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки». Патент №118025, заявка № u201609718 подана 21.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017.
 3. Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка з надмірною вагою». Патент України на корисну модель № UA 130712, заявка №u2018 05744 подана 23.05.2018.

 

721 | 2020-02-27  667