Ганусевич Ірина Іванівна

ganusevich i i

Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Тел.: +38 (096) 513 -71-35
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Наукові інтереси:
 • Особливості мікрооточення пухлини і жирової тканини та їх впливу на метастатичний потенціал та перебіг пухлинної прогресії у хворих з надмірною вагою
 • Роль желатиназ у формуванні дисфункціонального стану жирової тканини
 • редокс-стан жирової та пухлинної тканини у хворих на рак при метаболічному синдромі
 • Механізми формування метастатичного мікрооточення в сайтах накопичення жирової тканини
 • Піпоксія-асоційовані та редокс-залежні механізми активації матриксних металопротеїназ-2 та -9 (желатиназ) та можливості їх використання в розробці нових підходів в таргетній терапії раку
 • Характеристики периферичної крові онкологічних хворих, пов’язані з впливом метаболічного синдрому
 • Пошук перспективних маркерів перебігу пухлинної прогресії при ожирінні
Ключові слова: Метастатичне мікрооточення, матриксні металопротеїнази, дисеміновані пухлинні клітини, ожиріння, дисфункціональна жирова тканина, перебіг пухлинної прогресії, метаболічний синдром, мінімальна залишкова хвороба
Освіта
 • Загальна кількість друкованих праць – 187
 • Загальний стаж наукової роботи – 35 р.
 • Закінчила біологічний факультет Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1986 р. за спеціальністю «мікробіологія“. З 1986 р. працює в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (спочатку – на посаді стажера-дослідника, з 1989 р. – молодшого наукового співробітника, з 1995 – наукового співробітника, а з 2004 р. –старшого наукового співробітника).
 • У 1995 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Модифікація мікрооточення пухлинних клітин та ефективність термохіміотерапії «.
 • Починаючи з 2001р., наукові інтереси охоплюють питання, пов’язані з вивченням ролі матриксних металопротеїназ у пухлинній прогресії, механізмів їхньої активації, можливостей використання в якості маркерів метастазування та мішеней для протипухлинної терапії.
 • Має в своєму доробку 187 наукових публікацій та є співавтором 16 патентів. Результати досліджень було викладено на багатьох наукових форумах, включно із міжнародними.
 • Секретар Оргкомітетів науково-практичної конференції «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах» (Київ, 2015) та міжнародних наукових конференцій «Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer» (Київ, 2016), «Normal and cancer stem cells: discovery, diagnosis and therapy» (Київ, 2017), «Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem» (Київ. 2019); в рецензуванні наукових публікацій в журналах «Експериментальна онкологія», «Онкологія» та в засіданнях експертної ради; член редколегії журналу «Онкологія»; неодноразово здійснювала керівництво дипломними та курсовими студентськими роботами, приділяє значну увагу праці з науковою молоддю.
 • Рішенням ВАК України від 12 листопада 2008 р.(протокол №28-09/8) на підставі рішення вченої ради Інституту Ганусевич І.І. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «онкологія».
 • У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Желатинази як редокс-залежні маркери метастазування та молекули-мішені протипухлинної терапії».
 • Доповіді на науково-практичній конференції молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією», ІЕПОР НАНУ, 4-5 лютого 2019 р.; науково-практичній конференції «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку», ІЕПОР НАНУ, 3-4 жовтня 2019 р., м.Київ; XIV з´їзді онкологів та радіологів України, Київ, Україна (30 вересня-2 жовтня 2021р.)
 • В рамках освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії за спеціальністю біологія веде курс занять з дисципліни «Мікрооточення пухлин»
Науково-організац. робота

Рецензування наукових публікацій в журналах:

 • “Експериментальна онкологія”
 • “Онкологія”

Приймала активну участь в засіданнях експертної ради; неодноразово здійснювала керівництво дипломними та курсовими студентськими роботами, приділяє значну увагу праці з науковою молоддю.

Конференції

Приймала активну участь в організації та проведенні науково-практичної конференції:

 • “Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах” (Київ, 2015)
 •  міжнародних наукових конференцій «Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer» (Київ, 2016)
 • "Normal and cancer stem cells: discovery, diagnosis and therapy" (Київ, 2017)
 • "Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem” (Київ. 2019)
Публікації

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Супероксид- та NO- залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак. Бурлака А.П., Вовк А.В. Бурлака А.А., Лукін С.М., Вірко С.В. Онкология 2017; Т.19, №1 (71): 64 – 70.
 2. Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка. Бурлака А.П., Вовк А.В., Гуменюк Л.Д., Гончаренко В.В. Онкология 2017; Т.19, №2 (72): 118 – 124.
 3. Redox Status of a Metastatic Microenvironment in the Liver of patients with Colorectal Cancer from EPR P. Burlaka,A. V. Vovk,A.A. Burlaka,M. R. Gafurov,K. B. Iskhakova,S.V. Virko S. N. Lukin. Applied Magnetic Resonance, november 2018; pp 1-12; doi.org/10.1007/s00723-018-1093-z
 4. Адипонектин як фактор мікрооточення раку шлунка; зв'язок з перебігом захворювання у пацієнтів з надмірною масою тіла. Бурлака А.П., Гуменюк Л.Д.,Вовк А.В.,Скороход А.Р. Онкология 2018; №2(76): 107-113.
 5. Redox state of adipose tissue for patients with the body mass index and distance from the tumor A. Burlaka,A. Vovk, A. Burlaka, M. Gafurov, S. Lukin. Obesity Research@Clinical Practice, October 2019, p.5.
 6. Disseminated tumor cells in bone marrow in gastric cancer patients with obesity. Bubnovskaya, S. Merentsev, D.Osinsky.Cancer Studies and Therapeutics, 2019; 4(5): 1-3.
 7. Research on Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow in Gastric Cancer Patients with Obesity. Bubnovskaya L., Ganusevich I, Merentsev S. and Osinsky D. Innovations in Medicine and Medical Research, 2020; Vol. 3: 142-150.
 8. Detailed Research on Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow of Gastric Cancer Patients: Correlation with Tumor Hypoxia and Clinical Relevance. Bubnovskaya L., Kovelskaya A., Gumenyuk L., Ganusevich I., Mamontova L., Mikhailenko V., Osinsky D., Merentsev S. and Osinsky S. Innovations in Medicine and Medical Research, 2020; Vol. 3: 106-110
 9. Pедокс-стан жирової тканини та пухлинне мікрооточення у хворих на рак прямої кишки: зв’язок із метастазуванням. І.І. Ганусевич, А.П. Бурлака, С.В. Вірко. Онкология, 2020; 83-84 (1-2):47-53
 10. Особливості мікрооточення пухлини у хворих на рак шлунка з надмірною вагою. Ганусевич І.І, Бубновська Л.М., Вискірко С.І., Бурлака А.П. Онкология, 2020, 85 (3-4)
 11. Мetastatic Colorectal Cancer: Redox Metabolism and Malignancy. OI, Burlaka АA, Yatsyna O, Lukin SN, Ganusevich II Cancer Sci Res. (2021); 4(2): 1-7.
 12. Тumor Microenvironment and Obesity. Bubnovskaya L, Ganusevich I, Osinsky D. Acta Sci Cancer Biol (2021); 5(6): 05-08.

 

Патенти
 • Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Лукін С.М. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки». Патент №118025, заявка № u201609718 подана 21.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017.
 • Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка з надмірною вагою». Патент України на корисну модель № UA 130712, заявка №u2018 05744 подана 23.05.2018. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі12.2018.
 • Ганусевич І.І., Бурлака А.П., Бурлака А.А. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки з надмірною вагою». Патент України на корисну модель №143945. Зареєстрований у Держреєстрі патентів України 25.08.2020.
721 | 2022-02-02  1506