Чехун Василь Федорович

chekhun v-f

Посада: Директор Інституту , Зав. відділу
Звання, ступень: акад. НАН України, проф., д.м.н.
Почесне звання, нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тел.: +38 (044) 259-01-83 Факс: +38 (044) 258-16-56
E-mail: chekhun@nas.gov.ua, chekhun@onconet.kiev.ua
Наукові інтереси:
 • Скринінг, доклінічні та клінічні дослідження біологічно-активних протипухлинних сполук
 • Вивчення молекулярних механізмів виникнення природної та набутої резистентності пухлинними клітинами в системах in vitro та in vivo
 • Визначення нових маркерів та мішеней фармакокорекції на підставі вивчення генетичних та епігенетичних механізмів трансформації клітин
 • Визначення елементів системної біології як основи персоніфікованої діагностики та моніторингу ефективності протипухлинної терапії
 • Молекулярна епідеміологія металовмісних білків в нормальних і трансформованих клітинах та їх роль у формуванні взаємовідносин пухлини та організму
 • Наносистеми спрямованого транспорту в онкології: молекулярні механізми взаємодії та їх трансформація в біологічних системах
 • Тестування наноматеріалів на нормальних та пухлинних клітинах в системах in vitro та in vivo, оцінка ризику їх негативного впливу на здоров'я людини
Ключові слова: лікарська резистентність, молекулярні маркери, нанотехнології в онкології, індивідуалізація протипухлинної терапії, системна біологія в онкології
Освіта

Василь Федорович Чехун народився 15 листопада 1956 р. в с. Тростинка, Васильківського р-ну, на Київщині. В 1974 р. закінчив середню школу.

1974-1980 рр. Студент лікувального факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Одержав диплом за спеціальністю «лікарська справа»

1980-1988 рр. Старший лаборант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фармакодинаміки, фармакокінетики та математичних методів дослідження Інституту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького АН України (нині Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України)

1986 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «онкологія» «Влияние тиосорбента К-2-9 на токсические и противоопухолевые эффекты цисдихлордиаминоплатины в эксперименте»

1988-1996 рр. Учений секретар ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України

1992-1993 рр. Стажування в Інституті онкології Віденського Університету, м. Відень, Австрія

1994 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «онкологія» «Роль плазматичних мембран нормальних і пухлинних клітин в механізмі реалізації цитотоксичних ефектів координаційних сполук платини»

з 1996 р. Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Завідувач наукового відділу (за сумісництвом), Головний редактор міжнародного журналу, «Experimental oncology», Голова Наукової ради «Злоякісні новоутворення». НАН України

1997 р. Присвоєно вчене звання «професора», Стажування в Інституті онкології Тель-Авівського Університету, м. Тель-Авів, Ізраїль, Стажування в Противораковому Центрі Арізони, м. Туксон, Арізона, США

з 1999 р. Головний редактор науково-практичного журналу «Онкология»

2000 р. Обраний членом-кореспондентом НАН України

2004 р. Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України

2005 р. Присуджене Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

2006 р. Обраний дійсним членом (академіком) НАН України, Стажування в Токсикологічному Джеферсонцентрі штату Техас, США, Нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення», Нагороджений медаллю «Незалежність України», від Міжнародної Президії Рейтингу «Золота фортуна»

2007 р. Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за «Розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей» з 2009 р. Член Національної комісії з радіаційного захисту населення України

2010 р. Нагороджений відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни»

2010-2014 рр. Голова проблемної комісії «Онкологія» МОЗ та НАМН України

2013-2015 рр. Завідувач кафедри фундаментальної медицини Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка (за сумісництвом)

2013 р. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

2015 р. Присуджено премію ім. Р.Є. Кавецького НАН України за цикл робіт «Механізми розвитку та шляхи подолання медикаментозної резистентності злоякісних клітин

 

Науково-організац. робота

Науково-методична та організаційна робота

 • Голова Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія» в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Голова Наукової ради НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення»
 • Головний редактор міжнародного журналу «Experimental Oncology»
 • Головний редактор науково-практичного журналу «Онкология»
 • Член редколегій міжнародних журналів: «Journal of Experimental & Сlinical Cancer Research», «Austral-Asian Journal of Cancer», «The Lancet Oncology, Ukrainian Edition», «Український радіологічний журнал»
 • Член редакційної ради журналу «Вопросы онкологии»
 • Член Комітету з Державних премій України
 • Заступник голови секції Комітету з Державних премій України для молодих вчених

Членство в організаціях

Loading...

Гранти

Вибрані гранти

 1. Грант НАН України (2010-2014) «Розробка біопрепаратів (біомолекул) на основі РНК-базованих технологій для корекції молекулярних порушень, виявлених у пухлинних клітинах» цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій»
 2. Грант НАН України (2010-2014) «Біологічна активність та безпека наноматеріалів, що можуть бути використані при створенні векторних систем протипухлинних препаратів» відповідно до державної цільової програми «Нанотехнології та наноматеріали»
 3. Грант НАН України (2010-2014) «Комплексний проект: Взаємодія наноструктурних матеріалів з нормальними та пухлинними клітинами, розробка методів доставки, безпека їх використання», що виконується згідно цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»
 4. Грант: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України №ДЗ/487–2011 (2011-2012) «Розроблення технології отримання рекомбінантного гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора людини та лікарського засобу на його основі»
 5. Грант МОН України (2009-2010) «Дія наносполук на організм за умов пухлинного росту та оксидативного стресу»
 6. Грант МОН України №Ф 28 /327-2009 (2009-2010) «Молекулярні механізми чутливості та резистентності пухлин молочної залози і яєчника до цитостатичної терапії»
 7. Грант УНТЦ (2006-2008) «Дослідження біологічної активності магніточутливих нанокапсул на лініях клітин пухлин людини різного гістогенезу»
 8. Грант IOCA (2005-2008) «Міжлабораторне порівняння результатів тестування на онкогенність in оvo»
Публікації

Кількість публікацій: понад 600 наукових праць, біля 70 патентів на корисні моделі та винаходи та 20 методичних рекомендацій.

Loading...

Нагороди
 • Орден «За заслуги» III ступеня з нагоди 95-річчя НАН України, 2013 р.
 • Державна премія України в галузі науки і техніки «Розробка технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей», 2007 р.
 • Медаль «Незалежність України» від Міжнародної Президії Рейтингу «Золота Фортуна», 2006 р.
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 2005 р.
 • Почесна грамота Верховної Ради України, 2004 р.
 • Лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 2015 р.
Додатково

Популяризація науки

Loading...

45 | 2022-01-31  20041