Бучинська Любов Георгіївна

buchynska l g

Посада: Заст. директора з наукової роботи, Зав. лабораторії
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. О.О. Богомольця НАН України
Тел.: +38 (044) 259-08-75
E-mail: laboncogen@gmail.com
Керівник підрозділу: Зав. лабораторії генетики раку
Наукові інтереси:
 • Дослідження в галузі онкогенетики, спрямовані на визначення генетичного внеску у розвиток раку різного генезу
 • Вивчення цитогенетичних змін у пухлинах та лімфоцитах периферичної крові хворих на рак
 • Оцінка біологічних особливостей пухлин шляхом дослідження окремих регуляторних білків клітинного циклу та з’ясування значення їх кооперативних взаємозв‘язків у механізмах проліферації, диференціації і прогресії злоякісних пухлин
Ключові слова: рак яєчника, рак ендометрію, генетика раку, вірус папіломи людини, пошкодження ДНК, прогностичні маркери
Освіта

Освіта

 • Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка, біологічний факультет, спеціальність біолог-цитолог, гістолог, ембріолог, викладач біології та хімії.

Професійна діяльність

 • У 1989 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Изменение структурно-функциональных особенностей ядрышка при гиперпластических процессах и раке эндометрия»;
Науково-організац. робота

Науково-методична та організаційна робота

Проводить активну науково-організаційну роботу, зокрема була членом організаційних комітетів з'їзду та ряду конференцій, брала участь у підготовці заходів присвячених 50-річчю Інституту. Відповідальна за роботу з зарубіжними установами та вченими.

 • Член Вченої ради Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України
 • Куратор програми «Молекулярні механізми росту та прогресії новоутворень», що виконується в Інституті
 • Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Experimental Oncology»
 • Голова приймальної комісії по вступу до аспірантури Інституту зі спеціальності - 14.01.07 "онкологія"
 • Голова атестаційної комісії аспірантів Інституту

Членство в організаціях

 • Член Українського товариства генетиків і селекціонерів
 • Член Укpaїнcького товариства клітинної біології
Гранти
 1. Керівник гранту «Дослідження генетичних передумов та впливу середовищних чинників на реалізацію спадкової схильності до виникнення злоякісних пухлин (2010-2014 рр.)», який виконується у рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України „Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій"
 2. Керівник гранту Каролінського інституту (Швеція, м.Стокгольм) з української сторони «Ідентифікація клітинних сигнальних каскадів, задіяних у Епштейн-Барр вірус-індукованій трансформації" з центром мікробіології та біології пухлин» (2009-2012 рр.)
Публікації

Автор 165 наукових праць, у тому числі, співавтор 3-х монографій, 5 патентів України на корисну модель, має 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Список вибраних публікацій

 1. Бучинская Л.Г., Билык Е.А., Пеёвич Т. Чувствительность ДНК эпителиальных клеток яичника к генотоксическим воздействиям в зависимости от генетической предрасположенности к раку. Онкология 2012; 14 (3): 197 – 202.
 2. Билык ЕА, Бучинская ЛГ, Полищук ЛЗ, Пеёвич Т. Морфологические и иммуногистохимические особенности придатков матки у женщин с генетической предрасположенностью к развитию рака яичников. Вопросы онкологии 2012; 58 (4): 507–513.
 3. Билык ЕА, Бучинская ЛГ, Полищук ЛЗ, Проскурня ЛА, Пеёвич Т. Экспрессия онкобелка Е6 вируса папилломы человека в эпителии придатков матки при раке яичника и генетической предрасположенности к нему. Онкология 2011; 13 (3): 197 – 202.
 4. Глущенко НМ, Юрченко НП, Несіна ІП, Бучинська ЛГ. Комплексний клініко-генеалогічний і генетико-математичний аналіз – якісний інструмент ранньої діагностики раку ендометрія Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». Київ-Луганськ, 2010, вип.19: 46-51.
 5. Бучинська ЛГ, Грінкевич ВМ, Юрченко НП, Воробйова ЛІ. Експресія р53, VEGF та CD34 у пухлинній тканині та виживаність хворих на серозний рак яєчника. Онкология 2009; 2 (40):109-112.
 6. Buchynska LG, Iurchenko NP, Grinkevych VM, Nesina IP, Chekhun SV, Svintsitsky VS. Expression of the estrogene and progesterone receptors as prognostic factor in serous ovarian cancer. Experimental Oncology 2009; 31 (1): 48-52.
 7. Buchynska L, Kashuba E, Szekely L. Immunofluorescence staining of paraffin sections: creating DAB staining like virtual digital images using CMYK color conversion. Experimental Oncology 2008; 30 (4): 327–329.
 8. 8. Чехун ВФ, Полищук ЛЗ, Бучинськая ЛГ. Клиническая онкогенетика. Гл. 5, в кн. «Генетическая медицина» / Под ред. В.Н. Запорожана.- Одесса: Одесский государственный медицинский университет, 2008: 222 – 262.
 9. Buchynska LG, Nesina IP, Kashuba EV. Different trends of p53, MDM2 and p14 ARF expression patterns in endometrial adenocarcinomas versus hyperplasia. Experimental Oncology 2007; 29 (4): 287-294.
 10. Buchynska LG, Nesina IP, Yurchenko NP, Bilyk OO, Grinkevych VN, Svintsitsky VS. Expression of p53, p21waf1/cip1, p16ink4a and Кi-67 proteins in serous ovarian tumours. Experimental Oncology 2007; 29(1): 49-53.
Патенти
 1. Бучинська ЛГ, Глущенко НМ, Юрченко НП, Несіна ІП, Романенко ОВ. Патент на корисну модель № 68920 «Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
 2. Бучинська ЛГ, Поліщук ЛЗ, Юрченко НП, Неспрядько СВ, Романенко ОВ. Патент на корисну модель № 68916 «Спосіб оцінки індивідуальної гормоночутливості раку ендометрія» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, Бюлетень № 7, 2012 р.
 3. Бучинська ЛГ, Юрченко НП, Грінкевич ВМ, Глущенко НМ, Романенко ОВ. Патент на корисну модель № 48766 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою маркера проліферації Кі-67». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень №6, 2010 р.
 4. Бучинська ЛГ, Юрченко НП, Грінкевич ВМ, Несіна ІП, Романенко ОВ. Патент на корисну модель № 48765 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника за допомогою визначення прогестерон-естрогенового статусу пухлин» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень №6, 2010 р.
 5. Бучинська ЛГ, Грінкевич ВМ, Романенко ОВ. Патент на корисну модель № 48985 «Спосіб прогнозування виживаності хворих на серозний рак яєчника, які не проходили неоадьювантну поліхіміотерапію після операційного втручання» Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2010, Бюлетень №6, 2010 р.
Нагороди
 • Лауреат премії НАН України ім. О.О. Богомольця
 • Грамота Президента Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. акад.М.І. Вавілова за кращу роботу в області генетики
 • Почесна грамота НАН України
 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України
172 | 2022-01-27  6944